post by Олена Чопік |

Дисципліни кафедри

Список дисциплін кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 1. Корекційна психопедагогіка
 2. Історія корекційної психопедагогіки
 3. Практична психологія в корекційній освіті: психокорекція
 4. Практична психологія в корекційній освіті: психоконсультування
 5. Практична психологія в корекційній освіті: основи психотерапії
 6. Сімейне виховання дітей з ОПФР
 7. Сімейне виховання дітей з психофізичними порушеннями
 8. Діловодство корекційного педагога
 9. Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 10. Розвиток мовлення дітей з вадами інтелекту / Корекційна робота при комплексних порушеннях психофізичного розвитку
 11. Педагогічний супровід розвитку дітей з синдромом Дауна / Логопедична робота при порушеннях пізнавальної діяльності
 12. Психологія спеціального виховання / Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 13. Корекційна андрагогіка
 14. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога
 15. Олігофренопсихологія
 16. Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»
 17. Соціально-правове забезпечення
 18. Соціально-правове забезпечення системи спеціальної освіти
 19. Соціально-правове забезпечення системи корекційної освіти
 20. Формування громадянськості осіб з особливостями психофізичного розвитку
 21. Основи наукових досліджень в корекційній педагогіці
 22. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи
 23. Основи корекційної педагогіки
 24. Основи інклюзивної освіти
 25. Корекційно-реабілітаційні служби
 26. Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні заклади
 27. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади
 28. Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти
 29. Тифлопсихологія
 30. Рухливі ігри з дітьми з ОПФР
 31. Рання корекційна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку
 32. Робота з сім’ями дітей з інтелектуальними порушеннями
 33. Методична робота корекційного педагога
 34. Сучасні тенденції світової корекційної педагогіки
 35. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 36. Тренінг комунікативних навичок дефектолога
 37. Невербальні засоби комунікації
 38. Діагностика та корекція розладів спектру аутизму
 39. Психологічний супровід інклюзивної освіти
 40. Психологічний супровід родини, яка виховує дитину з ОПФР
 41. Методика наукових досліджень
 42. Методика викладання корекційної педагогіки у вищій школі
 43. Методика викладання спеціальної психології
 44. Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку / Проведення науково-дослідної роботи в закладах спеціальної та інклюзивної освіти
 45. Проведення науково-дослідної роботи в закладах корекційної та інклюзивної освіти / Формування здорового способу життя у дітей з ОПФР
 46. Актуальні питання спеціальної педагогіки
 47. Інноваційні технології в корекційній роботі
 48. Організація психологічної служби в спецустановах
 49. Основи дефектології
 50. Основи дефектології і логопедії
 51. Педагогіка інклюзивної освіти
 52. Основи інклюзивної педагогіки
 53. Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 54. Інклюзивна освіта
 55. Корекційна педагогіка