post by Олена Чопік |

Дисципліни кафедри

Список дисциплін

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 на 2018-2019 навчальний рік

 1. Виробнича педагогічна практика
 2. Діагностика та корекція розладів спектру аутизму
 3. Діловодство корекційного педагога
 4. Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти
 5. Інноваційні технології в корекційній роботі
 6. Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку
 7. Історія корекційної психопедагогіки
 8. Корекційна андрагогіка
 9. Корекційна психопедагогіка
 10. Корекційна психопедагогіка з історією
 11. Корекційна психопедагогіка: методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 12. Корекційна робота у спеціальній освіті: Спецметодика роботи з дітьми-сиротами
 13. Корекційна робота в спеціальній освіті: спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 14. Корекційна робота у спеціальній освіті: основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 15. Курсова робота (корекційна психопедагогіка / олігофренопсихологія)
 16. Курсова робота (корекційна психопедагогіка з історією / спеціальна психологія (олігофренопсихологія))
 17. Курсова робота (психодіагностика / психокорекція)
 18. Методика викладання корекційної педагогіки у вищій школі
 19. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 20. Методика наукових досліджень
 21. Методична робота корекційного педагога
 22. Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
 23. Навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму
 24. Невербальні засоби комунікації
 25. Олігофренопсихологія
 26. Ортопсихологія
 27. Основи інклюзивної освіти
 28. Основи інклюзивної педагогіки
 29. Основи корекційної педагогіки
 30. Основи психоконсультування та психотерапї
 31. Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 32. Основи сурдопротезування та аудіології
 33. Педагогіка інклюзивної освіти
 34. Педагогічна (асистентська практика) (6 курс, 1,4 року)
 35. Практика в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху
 36. Практика на посаді вчителя спеціальної школи
 37. Практика на посаді практичного (спеціального) психолога
 38. Практика на посаді спеціального психолога
 39. Практична психологія в корекційній освіті: Основи психоконсультування та психотерапї
 40. Практична психологія в спеціальній освіті: психодіагностика
 41. Практична психологія в спеціальній освіті: психокорекція
 42. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога
 43. Профорієнтаційна робота у спеціальних закладах
 44. Психокорекція
 45. Психологічний супровід інклюзивної освіти
 46. Психологія інклюзивної освіти
 47. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спецзаклади
 48. Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні заклади
 49. Психолого-педагогічна практика
 50. Рання корекційна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку
 51. Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 52. Рухливі ігри з дітьми з ОПФР
 53. Сімейне виховання дітей з ОПФР
 54. Соціально-правове забезпечення
 55. Спеціальна психологія (олігофренопсихологія)
 56. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: предметно-практичного навчання та формування вимови
 57. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: розвитку слухового сприймання
 58. Спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 59. Спецметодика роботи з дітьми-сиротами
 60. Сурдопедагогіка з історією
 61. Сурдопереклад
 62. Сурдопсихологія
 63. Тифлопсихологія
 64. Тренінг колективної взаємодії
 65. Тренінг комунікативних навичок дефектолога
 66. Тренінг комунікативних навичок корекційного педагога