post by Олена Чопік |

Дисципліни кафедри

Список дисциплін

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 на 2017-2018 навчальний рік

 1. Корекційна психопедагогіка
 2. Історія корекційної психопедагогіки
 3. Основи корекційної педагогіки
 4. Основи інклюзивної освіти
 5. Корекційна андрагогіка
 6. Практична психологія в корекційній освіті: психодіагностика
 7. Сімейне виховання дітей з ОПФР
 8. Діловодство корекційного педагога
 9. Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 10. Розвиток мовлення дітей з вадами інтелекту
 11. Педагогічний супровід розвитку дітей з синдромом Дауна
 12. Психологія спеціального виховання
 13. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога
 14. Олігофренопсихологія
 15. Сурдопсихологія
 16. Ортопсихологія
 17. Тифлопсихологія
 18. Спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 19. Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»
 20. Спецметодика роботи з дітьми-сиротами
 21. Соціально-правове забезпечення
 22. Соціально-правове забезпечення системи спеціальної освіти
 23. Соціально-правове забезпечення системи корекційної освіти
 24. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи
 25. Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні заклади
 26. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спецзаклади
 27. Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти
 28. Рухливі ігри з дітьми з ОПФР
 29. Рання корекційна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку
 30. Методична робота корекційного педагога
 31. Сучасні тенденції світової корекційної педагогіки
 32. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 33. Тренінг комунікативних навичок дефектолога
 34. Навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму
 35. Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
 36. Невербальні засоби комунікації
 37. Діагностика та корекція розладів спектру аутизму
 38. Психологічний супровід інклюзивної освіти
 39. Психологічний супровід родини, яка виховує дитину з ОПФР
 40. Методика викладання корекційної педагогіки у вищій школі
 41. Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку
 42. Інноваційні технології в корекційній роботі
 43. Основи дефектології і логопедії
 44. Пропедевтична волонтерська практика
 45. Психолого-педагогічна практика
 46. Виробнича педагогічна практика
 47. Практика на посаді практичного (спеціального психолога)
 48. Виробнича педагогічна практика (лого 1,4 року навчання, 1 семестр)
 49. Педагогічна (асистентська практика) (6 курс, 1,4 року)
 50. Педагогіка інклюзивної освіти
 51. Основи інклюзивної педагогіки
 52. Курсова робота (корекційна психопедагогіка / олігофренопсихологія)
 53. Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 54. Інклюзивна освіта
 55. Декоративно-ужиткове мистецтво в корекційній роботі
 56. Тренінг колективної взаємодії
 57. Сурдопедагогіка з історією
 58. Методика наукових досліджень
 59. Методика викладання спеціальної психології у вищій школі
 60. Профорієнтаційна робота у спеціальних закладах
 61. Корекційна робота в спеціальній освіті: профорієнтаційна робота у спеціальних закладах
 62. Корекційна робота в спеціальній освіті: спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 63. Корекційна робота в спеціальній освіті: рухливі ігри з дітьми з ОПФР
 64. Практична психологія в спеціальній освіті: психодіагностика
 65. Практична психологія в спеціальній освіті: психокорекція
 66. Корекційна психопедагогіка з історією
 67. Спеціальна психологія (олігофренопсихологія)
 68. Корекційна психопедагогіка: методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 69. Практика на посаді вчителя спеціальної школи
 70. Сурдопереклад
 71. Основи сурдопротезування та аудіології
 72. Психологія інклюзивної освіти
 73. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: розвитку слухового сприймання
 74. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: предметно-практичного навчання та формування вимови
 75. Практика в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху
 76. Курсова робота (сурдопсихологія / сурдопедагогіка з історією)
 77. Курсова робота (психодіагностика / психокорекція)
 78. Практика на посаді спеціального психолога
 79. Корекційна робота у спеціальній освіті: основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 80. Корекційна робота у спеціальній освіті: Сімейне виховання дітей з ОПФР
 81. Розвиток мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку
 82. Дипломна робота магістра спеціальності «Спеціальна освіта»
 83. Психологія інклюзивної освіти