post by Олена Чопік |

Історія розвитку кафедри

Кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології створено 31 серпня 2011 р.  як випускову для підготовки та перепідготовки фахівців з напряму підготовки  6.010105 і спеціальності 7.01010501, 8.01010501 «Корекційна освіта» (за нозологіями).