26-27 квітня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся І Всеукраїнський (з міжнародною участю) науково-практичний форум студентів «Розвиток спеціальної освіти: студентський формат».

    Напрямки роботи форуму: актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти: реалії та перспективи; психологічні аспекти в системі спеціальної  та інклюзивної освіти; традиції, інновації  навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи в закладах  освіти для дітей з особливими освітніми потребами; логопедична робота як складова спеціальної та інклюзивної освіти; професійна підготовка фахівців спеціальної та інклюзивної освіти; соціалізація осіб з особливими освітніми потребами.

      Форум було розпочато з пленарного засідання, на якому студенти представляли свої навчальні заклади. Після засідання учасники форуму взяли участь у науково-практичному квесті, де вміло проявили свої знання, вміння, творчі здібності під час розробки проектів, присвячених проблемам спеціальної освіти щодо моделювання стратегій корекційно-розвивальної роботи відповідно до освітніх потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку. Також студенти мали змогу виступити з науковими доповідями під час секційних засідань. У рамках форуму було організовано екскурсії старовинним Кам’янцем та природно-архітектурними ансамблями району. На завершення форуму був проведений круглий стіл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *