Дисципліни вільного вибору студентів

Дисципліни вільного вибору студентів 2021-2022 н.р. (анотації)

Дисципліни вільного вибору студентів 2020-2021 н.р. (анотації):

Волонтерська діяльність з особами з особливими освітніми потребами

Інформаційно-комунікаційні технології в спеціальній та інклюзивній освіті

Тренінг особистісного зростання корекційного педагога

Тренінг колективної взаємодії

Тренінг комунікативних навичок корекційного педагога

Тренінг з профілактики емоційного вигорання корекційного педагога

Навчання дітей з комплексними порушеннями психофізичного розвитку

Педагогічний супровід розвитку дітей з синдромом Дауна

Професійна діяльність та особистість корекційного педагога

Корекційно-реабілітаційні служби

Методи управління в спеціальній та iнклюзивній освiтi

Моделі та технології реабілітаційної роботи

Навчання дітей з РСА в інклюзивних закладах

Навчання дітей з дітей з інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах

Організація роботи психолога з дітьми з ООП

Педагогіка інклюзивної освіти

Психологія дітей з інтелектуальними порушеннями

Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дітей з ООП

Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями поведінки

Психолого-педагогічний супровід дітей з труднощами у навчанні

Сімейне виховання дітей з ООП

Соціально-психологічна адаптація учнів з порушеннями емоційно-вольової сфери

Спецметодика роботи гувернера-дефектолога

Сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти

Тайм-менеджмент корекційного педагога

Технології управління інклюзивно-ресурсним центром

Формування авторського педагогічного кредо корекційного педагога

Формування здорового способу життя у дітей з особливими освітніми потребами

 

Інформаційний пакет 2018-2019 аннотації