АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішний захист на засіданні разової спеціалізованої вченої ради

26 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.001 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» БРАНИЦЬКОЇ Марини Михайлівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Голова ради : доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н.В. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Галаманжук Л. Л.

Офіційні опоненти: 

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід проведення захисту у разовій раді був першим в Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Вітаємо з успішним захистом!

Щиро вітаємо Дутковську Роксолану Вікторівну та її наукового керівника док. пед. наук, проф. С.П. Миронову з успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Бажаємо Роксолані Вікторівні подальших наукових звершень!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Круглий стіл «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами»

19 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у круглому столі та науково-методичному семінарі «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами». Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором заходу. В круглому столі та науково-методичному семінарі брало участь понад 700 учасників з усіх областей України.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології»

18 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» присвяченій 10-річчю випускової кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології. Під час пленарного засідання із темою доповіді «Міждисциплінарна взаємодія фахівців як умова комплексної реабілітації осіб з особливими освітніми потребами» виступала Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0819/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка освітня програма «Спеціальна освіта» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37581), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 016 Спеціальна освіта, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова. Національне агентство погоджується з оцінкою рівнів відповідності Критеріям, викладеною у звіті експертної групі та експертному висновку ГЕР та вирішило акредитувати освітню програму.

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Курси підвищення кваліфікації

Впродовж лютого 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти брали участь у роботі курсів підвищення кваліфікації університету. Виконання програм підвищення кваліфікації «Сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти» (категорія слухачів: директори, вчителі-дефектологи та психологи інклюзивно-ресурсних центрів Тернопільської області) забезпечувала док. пед. наук, професор Миронова С.П., «Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради) забезпечувала канд. психол. наук, доцент Михальська С. А., «Створення ситуації успіху учням з інтелектуальними порушеннями в навчально-виховній діяльності» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., «Методика корекційної роботи при інтелектуальних порушеннях” (категорія слухачів: вчителі і вихователі КЗ “Чорнянська спеціальна школа” Одеської обласної ради) забезпечувала канд. психол. наук Буйняк М.Г., «Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» (категорія слухачів: вчителі інклюзивних класів Кам′янець-Подільського) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Чопік О.В., «Навчання і виховання дітей з ДЦП» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Формадо» Одеської обласної ради») забезпечувала кандидат психологічних наук, ст. викладач Михальська Ю. А., «Особливості навчання та виховання дітей з РСА» (категорія слухачів: педагоги КЗ “Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради) забезпечувала асистент кафедри Марціновська І.П.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

26.02.2021 на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся звіт аспірантів першого, другого та четвертого років. Про стан роботи над дисертаціями та опубліковані праці доповідали Мішеніна А.В., Валько Т.І., Косовська А.О., Утьосов Я.А..

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист практики

25.02.2021 кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Дмітрієвою О.І. був проведений захист навчальної пропедевтичної волонтерської практики для групи KorО1-B19

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішно акредитовано ОПП зі спеціальності 016 Спеціальна освіта

23.02.2021 року на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитовано освітньо-наукову програму зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Вітаємо гаранта освітньо-наукової програми, завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктора педагогічних наук, професора Світлану Петрівну Миронову та науково-педагогічний колектив кафедри!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Обговорення проєкту ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Під час засідання кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (17.02.2021 року)  проходило обговорення проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка. В обговоренні брали участь Ацеховська О.В. – директор Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Вінницької обласної ради; Ільницька Л.В. – директор Інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради; Гаман А.М – директор Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради; Коропецький І.І. – директор Комунального закладу «Чернівецька спеціальна школа №4»; Шевеленко Т.А. – головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти  управління освіти і науки Кам′янець-Подільської міської ради; Лоза С.І. – директор Комунального закладу “Інклюзивно-ресурсний центр” Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області; Васіна Н.М. – директор Комунального закладу Київської обласної ради «Таращанський навчально-реабілітаційний центр»; Ганушкевич І.Б. – директор Кам′янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. Під час обговорення було зазначено, що програма повністю відповідає вимогам до сучасного спеціаліста. Позитивним є те, що включена практика в ІРЦ. Просили передбачити дисципліни по навчанню дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня і додати предмет «Організація корекційно-розвиткової роботи в ІРЦ».