Головна

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Всеукраїнська онлайн-конференція «Життя без насилля: спільні кроки та дії»

18 січня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Життя без насилля: спільні кроки та дії». Подія реалізувалась громадською організацією Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» за підтримки Уряду Канади в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Настановча конференція з практики

15.01.2021 кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Докучиною Т.О. була проведена настановча конференція з навчальної психолого-педагогічної практики для групи Kor1-B18

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації Браницької М.М.

В грудні 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулося розширене засідання кафедри (головуючий: професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Бахмат Н.В.) під час якого відбулось обговорення результатів дисертаційного дослідження Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Галаманжук Л. Л. На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувача, запитань присутніх і відповідей здобувача, обговорення учасниками засідання основних положень дисертації та виступів наукового керівника й рецензентів рекомендували дисертаційну роботу Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій раді у Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист магістерських робіт

23-24 грудня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах» (авт. Миронова С.П.)

Вийшов друком навчально-методичний посібник С.П.Миронової “Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах”, рекомендований МОН України.
Посібник можна завантажити в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти за посиланням:
АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішний захист дисертації

Щиро вітаємо Марціновську Ірину Петрівну, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка сьогодні успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Міжнародний день осіб з інвалідністю

3 грудня 2020 року здобувачі вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка та викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  провели просвітницький онлайн марафон «Всі ми ‒ різні, але всі ми ‒ рівні» до якого долучились усі бажаючі.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Круглий стіл

3 грудня 2020 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти брали участь в круглому столі «Проблеми та перспективи інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами в ЗВО» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Міжнародний День осіб з інвалідністю

Дорогі друзі!
3 грудня увесь світ відзначає День осіб з інвалідністю, метою проголошення якого є дотримання прав людини та участі осіб з інвалідністю у житті суспільства, проведення якого спрямоване на привернення уваги до цієї категорії громадян, на захист їх гідності та прав, на переваги, які отримує цивілізоване суспільство, у якому усі люди – важливі і потрібні.
Міжнародний день осіб з інвалідністю – це день, коли варто підвести підсумки зробленого, проаналізувати сьогодення та окреслити подальші перспективи необхідних дій, щоб кожен із нас був рівний у забезпеченні своїх прав та можливостей.
Сповідуючи цінність людського життя, як найважливішу, керуючись відкритістю своїх сердець і щирістю своїх душ, будучи свідомими свого професійного покликання та необхідності змінення світу на краще, здобувачі вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка та викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка оголошують проведення просвітницького он-лайн марафону «Всі ми ‒ різні, але всі ми ‒ рівні».
О.І. Дмітрієва,кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

ІІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика»

26 листопада 2020 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти брали участь у ІІI Всеукраїнській науково-практичній  інтернет-конференції «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика». На пленарному засіданні була представлена доповідь док. пед. наук, проф. С.П. Миронової.

Місце проведення: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Організатори: Університет «Україна», представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні