Головна

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Попередній захист

30 червня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся попередній захист кандидатської дисертації Марціновської Ірини Петрівни на тему: «Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Левицький В.Е. Після доповіді здобувача, відбулась жвава та плідна дискусія щодо наукових результатів здобувача. Загалом робота отримала схвальну оцінку рецензентів та позитивні відгуки колег та отримала рекомендацію бути поданою до офіційного захисту.

Також відбулось обговорення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» за спеціальністю 016 – Спеціальна освіта, спеціалізація – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Бажаємо Ірині Петрівні та Марині Михайлівні успішного захисту та подальших наукових звершень!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист магістерських робіт

23-25 червня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Навчальний посібник Миронової С.П., Буйняк М.Г. «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»

Вийшов друком навчальний посібник Миронової С.П., Буйняк М.Г. «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога». У навчальному посібнику вміщено матеріали для навчальної роботи студентів з дисципліни «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»: навчальна програма, короткі тексти лекцій, плани практичних і лабораторних занять, рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Матеріал посібника сприятиме особистісному зростанню майбутніх корекційних педагогів.. У навчальному посібнику вміщено матеріали для навчальної роботи студентів з дисципліни «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»: навчальна програма, короткі тексти лекцій, плани практичних і лабораторних занять, рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Матеріал посібника сприятиме особистісному зростанню майбутніх корекційних педагогів.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Комплексний екзамен

16-19 червня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)). Вітаємо випускників із успішною здачею комплексного екзамену та чекаємо у магістратурі!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Дистанційне навчання

   Викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти під час дистанційного навчання проводять пари та засідання кафедри через різні онлайн-платформи. Найчастіше використовують онлайн-платформу MOODLE (BigBlueButtonBN). Це дає чудовий зворотній зв′язок зі студентами.

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист практики

Захист науково-педагогічної практики аспіранта 3 курсу Я.А. Утьосова зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за кваліфікаційним рівнем доктор філософії відбувся 27 травня 2020 р. Керівником практики від кафедри була докт. пед. наук, професор С.П. Миронова

29 травня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулась конференція із захисту практики груп KorO1-B16 (Виробнича педагогічна практика), KorO1-M19 (Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів), KorL1-M19 (Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів).

Керівниками практики від кафедри були канд. пед. наук, доцент О.І.Дмітрієва, канд. псих. наук, доцент М.П.Матвєєва, канд. псих. наук, доцент С.А.Михальська, канд. пед. наук, доцент Т.О. Докучина, канд. пед. наук, доцент О.В. Чопік, канд. псих. наук  М.Г. Буйняк.

Усі студенти висловлювали позитивні враження від проходження практики, зазначали на важливості здобуття практичного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, висловлювали захоплення від спільної діяльності з дітьми та педагогами Кам’янець-Подільського НРЦ.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Науково-практична конференція

21 травня 2020 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти докт. пед. наук, професор С.П. Миронова, канд. пед. наук, доцент О.І.Дмітрієва, канд. пед. наук, доцент Т.О. Докучина, канд. пед. наук, доцент О.В. Чопік брали участь у  ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м. Кам’янець-Подільський). Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти виступила співорганізатором науково-практичної конференції.

 

 

Програма конференції

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Попередній захист дипломних робіт

18 травня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти через онлайн-платформу MOODLE (BigBlueButtonBN) відбулось засідання кафедри в рамках якого магістранти другого року навчання пройшли попередній захист дипломних робіт.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Науково-практична конференція

14-15 травня 2020 р. викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти докт. пед. наук, професор С.П. Миронова, канд. пед. наук, доцент О.І.Дмітрієва, канд. псих. наук, доцент С.А.Михальська, канд. пед. наук, доцент Т.О. Докучина, канд. пед. наук, доцент О.В. Чопік, канд. псих. наук  М.Г. Буйняк брали участь у  ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами», яка приурочена до 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».