Архів категорії Новини

АвторЧопік Олена

Екскурсія до музею історії університету

Тільки освоївшись із процесом навчання, здобувачі першого курсу спеціальності «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)», почали пізнавати сторінки історії свого Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Разом із куратором, канд.пед.наук Іриною Марціновською, студенти відвідали музей історії університету. Завдяки історичному екскурсу директора музею Ірини Паур здобувачі освіти познайомились із історією заснування навчального закладу, відомими історичними постатями України, які входили до професорсько-викладацького складу на кожному із етапів становлення та розвитку університету. Познайомились із традиціями та здобутками студентів та викладачів закладу на сучасному етапі, відчувши і свою приналежність до прекрасної студентської спільноти університету.

 

АвторЧопік Олена

Настановна конференція з практики

1 жовтня викладачі кафедри провели настановну конференцію для здобувачів вищої освіти 4 курсу заочної форми навчання.

З 3 до 28 жовтня студенти проходитимуть виробничу педагогічну практику в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчителя.

Відповідно до ОПП метою практики є формування компетентностей, необхідних для виконання функціональних обов’язків асистента вихователя і вчителя у закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.

Завдання практики:

  1. Ознайомлення з документацією асистента вихователя (асистента вчителя). Зокрема, з річним планом роботи асистента, журналом обліку консультацій та просвітницьких заходів, журналом спостережень, графіком роботи асистента, щоденним планом роботи асистента, журналом обліку методичної роботи, списком дітей з ООП, яких супроводжує асистент тощо.
  2. Розробка щоденних планів роботи асистента протягом періоду проходження практики.
  3. Ведення журналу спостереження за дитиною з ООП протягом періоду перебування на практиці.
  4. Систематичне відвідування занять (уроків), корекційно-розвиткових занять, виховних заходів, спостереження за організацією режимних моментів упродовж дня.
  5. Розробка конспекту корекційно-розвиткового заняття з соціально-побутового орієнтування або розвитку мовлення.
  6. Проведення корекційно-розвиткового заняття.
  7. Аналіз ІПР дітей з ООП.
  8. Розробка конспекту одного виховного заходу з метою включення дитини з ООП у колектив ровесників.
  9. Ведення щоденника практики.
  10. Захист практики.

АвторЧопік Олена

Зустріч експертної групи з академічним персоналом

28 вересня 2022 року відбулася зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи з академічним персоналом ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого рівня вищої освіти (магістр).

АвторЧопік Олена

Акредитація ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

З 28.09.2022 р. по 30.09.2022 р. буде проходити акредитаційна експертиза ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого рівня вищої освіти (магістр) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. З програмою зустрічі та лінком на відкриту зустріч можна ознайомитися на сторінці кафедри у розділі «Акредитація».

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція у межах вивчення дисципліни «Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті»

Знання та навички надання психологічної допомоги дітям та дорослим у кризових, стресових та травматичних ситуаціях, є вкрай необхідними у реаліях війни. У рамках вивчення предмету «Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті» гостьову лекцію для здобувачів освіти провела Марія Петрівна Матвєєва, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент ІРСГП , супервізор ІРСГП. Зустріч на тему “Особливості психологічного кризового консультування та психотерапії в умовах війни” була цікавою, інформативною та практичною для майбутніх фахівців спеціальної освіти.

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція у межах вивчення дисципліни «Навчання дітей з РСА»

22 вересня 2022 у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма “Олігофренопедагогіка”) відбулась цікава подія, а саме – гостьова лекція у рамках вивчення предмету «Навчання дітей з розладами спектру аутизму». Лектор – Марина Михайлівна Браницька, доктор філософії в галузі спеціальної освіти, фахівець центру Святого Миколая Чудотворця для дітей та молоді з особливими потребами міста Хмельницького. Здобувачі освіти отримали арсенал практичних вправ, прийомів та методів роботи на тему «Системна корекційно-розвивальна робота з дітьми з РСА».

АвторЧопік Олена

Вийшов друком навчальний посібник

Вийшов друком навчальний посібник колективу авторів (Миронова С.П., Буйняк М.Г., Гаяш О.В.) “Методика проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми з порушеннями пізнавальної діяльності”. У навчальному посібнику висвітлено зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, які мають труднощі в різних сферах діяльності; розкрито питання диференційованого підходу до методики проведення корекційно-розвиткових занять; описано організаційні, змістові та методичні аспекти ранньої корекційно-розвиткової допомоги. Навчальний посібник адресований здобувачам вищої освіти – майбутнім корекційним педагогам (при вивченні навчальної дисципліни дисципліни “Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами”); фахівцям спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів; батькам дітей з особливими освітніми потребами.

АвторЧопік Олена

Стажування науково-педагогічних працівників кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри, Франчук Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, і Кух А.М., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, 19 вересня 2022 року розпочали стажування у відділі освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.    

Наказ про проходження підвищення кваліфікації (стажування) Франчук Т.Й.

Наказ про проходження підвищення кваліфікації (стажування) Куха А.М.

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція в рамках виробничої дослідницької практики

21.09.2022 р. відбулася гостьова лекція в рамках виробничої дослідницької практики зі спеціальності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма “Олігофренопедагогіка”). Тема лекції: “Основні питання реалізації академічної доброчесності в науковій діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти”. Спікер: Зореслава Шевчук, кандидат філологічних наук, методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, член комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ імені Івана Огієнка.
Щиро дякуємо пані Зореславі Шевчук за інформативну та корисну доповідь. Сподіваємося на подальшу співпрацю!

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція

20.09.2022 р. в межах вивчення дисципліни “Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами” (викладач – канд. психол. наук М.Г. Буйняк) для здобувачів освіти груп SoO1-M21, KorO1-B19, KorO1-B20, SoO1-B21 було проведено гостьову лекцію на тему: “Психолого-педагогічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану”. Запрошеним лектором була Федорова Тетяна Володимирівна, практичний психолог, яка має значний досвід роботи з батьками дітей з ООП, у тому числі з особами, які мають статус ВПО та виховують дітей з ООП.