Неформальна освіта

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії «КПТ модель консультування для коупінгу з викликами війни” (32 год.) (травень-червень 2022 р.). 

НПП кафедри (С.А.Михальська, О.І.Дмітрієва, О.О.Смотрова, О.В.Чопік) 11 травня 2022 року брали участь в онлайн-тренінгу «Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу» від учасників проєкту «OHIIENKO-DEH» Геннадія Бесарабчука, Тетяни Сторчової, Наталії Мєлєкєсцевої (3 год., 0,1 кредита ЄКТС).

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Germany’s Relief Coalition Aktion Deutschland Hilft на тему «Педагогіка в екстрених ситуаціях» (24 год.) (травень 2022 р.).

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Української асоціації емоційно-фокусованої терапії спільно із Міжнародним інститутом емоційно-фокусованої терапії на тему «Cognitive Processing Therapy» (10 год.) (8-9 квітня 2022 р.). 

НПП кафедри (М.Г.Буйняк, О.І.Дмітрієва, Т.О.Докучина, С.А.Михальська, О.В.Чопік) брали участь у програмі академічної мобільності, яка передбачає підвищення кваліфікації у межах міжнародного міжінституційного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», організованого Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку (28 годин) (з 6 по 29 квітня 2021 р.).

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Czech Institute for Psychotraumatology and EMDR. Тренінг на тему «Training ASSYST Humanitarian Psychosocial Project» (4 год.) (4 квітня 2022 р.).

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Ізраїльської коаліції травми на тему «Has attended training in Psychological first aid, self-care and mitigation of burn-out and compassion fatigue for care-providers» (10 год.) (квітень 2022 р.).

І.П.Марціновська брала участь у програмі підвищення кваліфікації від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Агентства ООН з питань міграції. Тренінг на тему «Ефективна підтримка психічного здоров’я у кризовій ситуації» (8 год.) (березень, 2022 р.).

НПП кафедри (О.І.Дмітрієва, Т.О.Докучина, С.А.Михальська, О.В.Чопік) дистанційно підвищували кваліфікацію (стажувалися) на курсах «Цифрові інструменти Google для закладів вищої та фахової передвищої освіти (цифровий компонент)», організованих ТОВ «Академія цифрового розвитку» (1 кредит ЄКТС) (з 04 по 18 жовтня 2021 року).

А.М.Кух брав участь у підвищенні кваліфікації за темою: “Інклюзія. Готовність педагогів та бітьків дітей з ООП до взаємодії” (15 год.) (3-4 липня 2021 р.).

А.М.Кух брав участь у підвищенні кваліфікації за темою: “Сучасні підходи навчання учнів з ООП. Інклюзія” (15 год.) (25-26 червня 2021 р.).

А.М.Кух брав участь у підвищенні кваліфікації за темою: “Індивідуальний план навчання дітей з ООП” (6 год.) (25-26 квітня 2021 р.).

М.Г.Буйняк брала участь у проєкті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти «Школа прфесійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (150 год.) (2020-2021 н.р.).

НПП кафедри (М.Г.Буйняк, Т.О.Докучина) брали участь у програмі академічної мобільності, що передбачає підвищення кваліфікації «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ столітті», організованому Університетом імені Масарика (м. Брно, Чехія) з 20.10.2020 р. до 14.12.2020 р. «Support of Science and Research in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century” (40 hours). Сертифікати Т.О.Докучиної, М.Г.Буйняк