Наукова школа

На кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти працює наукова школа: «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

Керівник: доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.

Напрями наукових досліджень учасників школи:

  • Професійна компетентність педагогів у галузі спеціальної та інклюзивної освіти
  • Модернізація фахової освіти педагогів спеціальності 016 Спеціальна освіта в контексті Болонського процесу;
  • Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами;
  • Впровадження новітніх педагогічних технологій у спеціальну та інклюзивну освіту;
  • Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами;
  • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах інклюзивної освіти.

Склад:

Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: С.П.Миронова, В.Е.Левицький, О.В.Коган, Н.І.Коваль, О.В.Гаяш, Н.М.Басалюк, І.Г.Саранча, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік, Т.О.Докучина, Ю.В.Галецька, М.Г.Буйняк, О.І.Рибак, С.А.Михальська, І.П.Марціновська, Р.В.Дутковська, М.М.Браницька.

Учасники школи, які працюють над здобуттям наукового ступеня доктора, кандидата наук: Т.Є.Овчарук, І.А.Шаповалова, А.А.Орлянська,  І.І.Матвійчук, Т.І.Валько, А.В.Мішеніна.

 

 

Наукові теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

 

КОЛЕКТИВНА ТЕМА: «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній та інклюзивній освіті» (0122U000520).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ:

1) Доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.:

«Педагогічне забезпечення підготовки майбутніх педагогів до навчання дітей з ООП в різних типах закладів».

2) Доктор психологічних наук, доцент Михальська С.А.:

«Психологічний супровід родин дітей з ООП».

3) Кандидат педагогічних наук, доцент Дмітрієва О.І.:

«Психолого-педагогічний супровід навчання осіб з порушеннями слуху».

4) Кандидат педагогічних наук, доцент Докучина Т.О.:

«Професійна мобільність корекційних педагогів».

5) Кандидат педагогічних наук, доцент Чопік О.В.:

«Психолого-педагогічний супровід школярів з ООП в умовах інклюзивного закладу».

6) Кандидат психологічних наук, старший викладач Буйняк М.Г.:

«Теорія і практика реалізації педагогіки партнерства у навчанні дітей зі складними порушеннями розвитку».

7) Кандидат педагогічних наук Марціновська І.П.:

«Особливості навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму».