Практика

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 016.02 ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА  

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти (зразок)

Щоденник практики

Схема звіту керівника практики від кафедри

 

ДОГОВОРИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Договори на проведення практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022-2023 нр.)

Договори на проведення практики здобувачів вищої освіти (2022 р.)

Договори на проведення практики здобувачів вищої освіти (2021 р.)

 

ГРАФІК

Графік проведення практики на 2022-2023 навчальний рік

Графік проведення практики на 2021-2022 навчальний рік

Графік проведення практики на 2020-2021 навчальний рік

Графік проведення практики на 2019-2020 навчальний рік

 

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ

Захист практики 2021-2022 навчальний рік (21.10.21, 2.11.21, 12.11.21, 22.11.21, 8.04.22, 08.04.22, 18.04.22, 13.05.22, 16.05.22, 19.05.22)

Захист практики 2020-2021 навчальний рік

Захист практики 2019-2020 навчальний рік

 

«Анкетування здобувачів вищої освіти за результатами проходження практик»

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (травень 2022 р.)

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (грудень 2021 р.)

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (за освітніми програмами, станом на 31 березня 2021 р.)

Результати за підсумками проходження науково-педагогічної практики 2019-2020 навчальний рік

Результати за підсумками проходження науково-педагогічної практики 2018-2019 навчальний рік