Силабуси бакалаврів

2022-2023 н.р.

Вступ до спеціальності 

Тренінг колективної взаємодії 

Історія олігофренопедагогіки 

Професійна діяльність та особистість корекційного педагога 

Тренінг колективної взаємодії в інклюзивній освіті 

Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 

Корекційна психопедагогіка 

Педагогіка інклюзивної освіти 

Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів 

Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті 

Аутологія 

Технології інклюзивного навчання: дітей з порушеннями пізнавальної діяльності 

Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Рання корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

Супровід родин в умовах інклюзії 

Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами 

Тренінг комунікативних навичок в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

Сурдопсихологія 

Невербальні засоби комунікації

Педагогіка Модуль “Основи корекційної педагогіки” 

Основи корекційної педагогіки (фізико-математичний факультет)

Основи інклюзивної освіти

Основи інклюзивної освіти (педагогічний факультет ПО)

Основи інклюзивної освіти (педагогічний факультет ПО заоч., 2.10 р.)

Іноземна мова

 

2021-2022 н.р.

Вступ до спеціальності 

Тренінг колективної взаємодії 

Історія олігофренопедагогіки 

Професійна діяльність та особистість корекційного педагога 

Вікова психологія при порушеному онтогенезі 

Тренінг колективної взаємодії в інклюзивній освіті 

Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями 

Корекційна психопедагогіка 

Педагогіка інклюзивної освіти 

Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів 

Тифлопсихологія 

Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті 

Аутологія 

Основи ортопедагогіки 

Ортопсихологія 

Технології інклюзивного навчання: дітей з порушеннями пізнавальної діяльності 

Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Рання корекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

Супровід родин в умовах інклюзії 

Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами 

Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти 

Тренінг комунікативних навичок в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

Сурдопсихологія 

Невербальні засоби комунікації

Педагогіка Модуль “Основи корекційної педагогіки” 

Основи корекційної педагогіки (фізико-математичний факультет)

Основи інклюзивної освіти

Основи інклюзивної освіти (педагогічний факультет ПО)

Основи інклюзивної освіти (педагогічний факультет ПО заоч., 2.10 р.)

Соціально-політичні студії

Іноземна мова

 

2020-2021 н.р.

Основи корекційної педагогіки (015 Професійна освіта (Охорона праці))

Вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”

Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Навчання та виховання дітей з РАС

Педагогіка інклюзивної освіти

Тренінг комунікативних навичок корекційного педагога

Тренінг колективної взаємодії

Корекційна психопедагогіка

Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності

Ортопсихологія

Профорієнтаційна робота в спеціальних закладах

Тифлопсихологія

Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями

Спецметодика роботи гувернера-дефектолога

Професійна діяльність та особистість корекційного педагога

Рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами

Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами

Історія корекційної психопедагогіки

Педагогіка інклюзивної освіти

Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів