Історія кафедри

Сторінки історії

Кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології створено 31 серпня 2011 р.  як випускову для підготовки та перепідготовки фахівців з напряму підготовки 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). 

 

 

Основою концепції розвитку кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти є розуміння того, що забезпечення повноцінного розвитку дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, знаходиться у прямій залежності від рівня підготовки спеціалістів–дефектологів. Очевидною є необхідність підготовки фахівців нової генерації, здатних здійснювати специфічну діяльність в нових умовах, працювати у нових типах спеціальних шкіл і дошкільних закладах; спеціальних службах, які будуть здійснювати профілактику порушень розвитку і готуватимуть батьків до виховання дітей з проблемами в умовах сім’ї; готових до організації найбільш адекватних напрямків диференційованого підходу у навчанні різних категорій дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти. З 1 липня 2021 року кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти перейменовано на  кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.