Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Методична література:

 • С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, В.Е.Левицький, О.М.Опалюк, О.М.Вержиховська. Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи: Навчально-методичний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 311 с. 
 • С.П.Миронова. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Ч.2. – Розділ 7, 9
 • Миронова С.П., Гаврилов О.В., Матвєєва М.П. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2010. – 264 с.
 • О.І.Дмітрієва. Комп’ютерна програма «Українська дактильна абетка» (електронний посібник).
 • Інклюзивна освіта: теорія та практика : навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.
 • Інклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб.. Ч. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2014. – 183 с.
 • Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. 204 с.
 • Миронова С.П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 260 с.
 • Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення : навчально-методичний посібник [кол. авторів ; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.
 • Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 312 с.
 • Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  164 с.
 • Дмітрієва О.І. Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 172 с.
 • Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти: навчальний посібник автор-упорядник Ю.В.Сербалюк. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 136 с.
 • Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с.
 • Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта : навчально-методичний посібник / [кол. авторів ; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Ч.2. 224 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу “Патопсихологія” / Укладач: С.А.Михальська. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. 50 с.
 • Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 136 с.
 • Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. – 176 с.
 • Психологічний супровід інклюзивної освіти : підручник / [кол. авторів ; за заг. ред. Т.О.Докучиної]. Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 172 с.

Електронна література:

Електронний каталог бібліотеки