Наукові праці

Праці викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, які розміщено в електронному репозитарії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

МОНОГРАФІЇ

з/п

Назва Вихідні дані Обсяг Автор
1 Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.  156 с. 156

78

О.С.Форнальчук (С.П.Миронова)
2 Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 140 с. 8,75

 

Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Давиденко (Миронова С.П., Дмітрієва О.І.)
3 Інклюзивна освіта: досвід і перспективи Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 242 с. 15,12 Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Давиденко (Миронова С.П., Дмітрієва О.І.)
4 Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівців ПНПУ ім. В.Г.Короленка; [за заг. ред. Н.Г.Пахомової, В.А.Погребняка]. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. 247 с. 14,4

0,8

Колектив авторів; за заг. ред. Н.Г.Пахомової, В.А.Погребняка (Миронова С.П.)
5 Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 172 с. 10,0 Дмітрієва О.І.
6 Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів Монографія О.В. Коган, І. Л. Рудзевич. Камянець- Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 2014. 164 с. 9,5

 

 

Коган О.В.,  Рудзевич І. Л.
7 Інклюзивна компетентність викладачів закладів вищої освіти Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології; відп. ред. Г.В. Давиденко. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. 216 с. 7,64

0,5

Колектив авторів (Докучина Т.О.)
8 Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти Чернівці: Технодрук, 2020.  570 с. 33,25 Колектив авторів; за заг. ред. Л.Б. Платаш (Буйняк М.Г., Миронова С.П.)
9 Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика Рівне: Волинські обереги, 2020. 364 с. 21,16

0,44

Колектив авторів; за наук. ред. А.А.Колупаєвої, І.М.Дичківської (Миронова С.П.)
10 Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2020. 360 с. 20,93 Михальська С.А.
11 Освіта ХХІ століття :  реалії, виклики, тенденції розвитку   Hameln : InterGING, 2020. 658 с.

 

0,6

0,2

Колектив авторів. За наук. ред. проф. Цвєткової Ганни.  (Михальська С.А.)
12 Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність та перспективи розвитку  Чернівці : «Технодрук», 2021. Частина 1. 350 с.

24

 

Колектив авторів, за загальною редакцією С.П.Миронової, Л.Б.Платаш (Буйняк М.Г., Дмітрієва О.І., Миронова С.П.,  Чопік О.В.)