Бакалавр Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)

Google форма для обговорення проєкту ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка.Логопедія)”

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) (оновлена 2022 р.)

ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка.Логопедія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Проєкт ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2022 р.)

Обговорення  ОПП з професіоналами-практиками

Обговорення ОПП на розширеному засіданні кафедри

Обговорення ОПП зі студентами

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.)

ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка.Логопедія)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Проєкт ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Обговорення проєктів ОПП із працівниками ІРЦ Тернопільської обл.

Обговорення проєктів ОПП зі студентами заочної форми навчання

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі студентами

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм з працівниками НРЦ

Обговорення проєкту ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі стейкхолдерами

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.)