Силабуси магістрів

СИЛАБУСИ НА 2022-2023 Н.Р.

Методика наукових досліджень

Іноземна мова

Актуальні питання методик навчання дітей зі складними порушеннями розвитку

Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами

Навчання дітей з розладами спектру аутизму

Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Проєктна діяльність вчителя-дефектолога

Партнерська взаємодія в закладах спеціальної та інклюзивної освіти

Тренінг особистісного зростання вчителя-дефектолога

 

СИЛАБУСИ НА 2021-2022 Н.Р.

Методика наукових досліджень

Іноземна мова

Актуальні питання методик навчання дітей зі складними порушеннями розвитку 

Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності

Навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму

Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Проектна діяльність вчителя-дефектолога

Партнерська взаємодія в закладах спеціальної та інклюзивної освіти

Тренінг особистісного зростання вчителя-дефектолога

 

Вибіркові 2022-2023 н.р.

ІІ курс

Формування професійної мобільності корекційних педагогів

Інклюзивне навчання дітей з інтелектуальними порушеннями

Арт-терапія в психокорекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

Навчання дітей з розладами спектру аутизму в інклюзивних закладах

 

Вибіркові 2021-2022 н.р.

І курс

Рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами

Невербальні засоби комунікації

Тренінг комунікативних навичок в роботі з дітьми з ООП

ІІ курс

Формування професійної мобільності корекційних педагогів

Практикум з профілактики емоційного вигоряння корекційних педагогів

Логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторів

 

Для спеціальності 016 Спеціальна освіта, спеціалізації  016.01  Логопедія

Методика наукових досліджень

Психологічний супровід інклюзивної освіти