Конференції та семінари

Тематика науково-практичних семінарів і тренінгів, розроблених кафедрою для педагогів і психологів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами

Семінари

Реалізація корекційно-розвиткових цілей у процесі інклюзивного навчання.

Організація та зміст роботи психологічної служби інклюзивних закладів.

Особливості інклюзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.

Особливості інклюзивного навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Індивідуальний підхід у навчанні дітей із розладами спектру аутизму.

Особливості інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху.

Невербальні засоби комунікації.

Профілактика шкільного булінгу в закладах з інклюзивним навчанням.

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з РСА.

Психологічна діагностика і корекція РСА у дітей.

Профілактика і корекція комплексу меншовартості учнів з особливими освітніми потребами.

Педагогічна емпатія як складова професійної діяльності.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах.

Урахування особливих потреб дітей з РСА в інклюзивному навчанні

Особливості роботи вихователя дошкільної інклюзивної групи

Організація навчання дітей з ООП в умовах НУШ

Тренінги

Тренінг колективної взаємодії фахівців.

Руйнування суспільних стереотипів щодо осіб з особливими освітніми потребами.

Тренінг комунікативних навичок педагогів.

Профілактика і корекція професійного вигорання вчителів-дефектологів.

Профілактика і корекція професійного вигорання вчителів.

Використання навичок медіаторства (посередництва) у вирішенні конфліктних ситуацій у педагогічному колективі.

Майстер-клас

Арт-терапія в роботі спеціального психолога.

Тренінг для учнів з типовим розвитком

Я в системі суспільних стереотипів.

 

Теми методичних і наукових семінарів викладачів кафедри, заплановані на 2022-2023 н.р.

 

Семінари та конференції проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2022 році

18 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід» для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

16-17 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ» відповідно до договору про виконання науково-дослідної діяльності на замовлення Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

15 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра» для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

З 19 лютого по 12 березня 2022 року в режимі онлайн канд. пед. наук, доцентом, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Т.О. Докучиною було проведено науково-практичний семінар для педагогічних працівників: «Професійна мобільність фахівців спеціальної освіти» під час якаго фахівці сформували навички професійної мобільності у сфері спеціальної освіти.

 

Семінари та конференції проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2021 році

9 листопада 2021 року відбулась І Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

17 червня 2021 року в рамках міжнародного міжінституційного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», організованого Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку, спільно з відділом міжнародних зв′язків, канд. пед. наук, доцентом, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Т.О. Докучиною було проведено семінар «Мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця спеціальної освіти».

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 15 квітня 2021 року в режимі онлайн пройшов перший день ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «СПЕЦІАЛЬНА І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», який передбачав доповіді на пленарному засіданні. 16 квітня 2021 року в режимі онлайн пройшов другий день ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «СПЕЦІАЛЬНА І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», який передбачав круглі столи та майстер-класи. В конференції приймали участь 407 учасників із 6 країн. Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором

19 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у круглому столі та науково-методичному семінарі «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами». Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором заходу. В круглому столі та науково-методичному семінарі брало участь понад 700 учасників з усіх областей України.

30.01.21 року кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти було проведено семінар для педагогічних працівників Кам’янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. Семінар «Навчання та виховання дітей з РСА» провела Марціновська І.П., кандидат педагогічних наук, практичний психолог.

 

Семінари проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2020 році

В жовтні 2020 року кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми початкової освіти: досвід, реалії, перспективи»

У вересні 2020 року кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором Науково-методичного семінару  «Оцінювання якості освітньої діяльності у ЗВО»

В травні 2020 року кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором  ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»

В квітні 2020 року  кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи»

В січні 2020 року кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти був проведений науково-практичний семінар в Кам’янець-Подільскому НРЦ. Тема: «Реалізація педагогіки партнерства в умовах НРЦ». Разом з доктором педагогічних наук, проф. Мироновою С. П. обговорювали особливості партнерської співпраці у психолого-педагогічному супроводі дітей з ООП. Програма семінару передбачала також тренінг з колективної взаємодії, який провели канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. психол. наук Буйняк М.Г.

18-19 січня 2020 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із Солобковецьким НРЦ Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Невербальні засоби комунікації у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами». Програма семінару передбачала виступи з питань: «Особливості реалізації завдань «Нової української школи» з формування комунікативних компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами» (доповідала док. пед. наук, професор Миронова С.П.), «Сутність і засоби невербальної комунікації» (доповідала канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.) та тренінг з невербальних засобів комунікації в роботі корекційного педагога (проводили канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, доцент Михальська С.А., канд. психол. наук, асистент Михальська Ю.А.). Також канд. пед. наук, доцентом О.І. Дмітрієвою було проведене практичне заняття «Невербальні засоби комунікації у навчанні, вихованні і корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами». На завершення був організований круглий стіл «Індивідуальний підхід у використанні невербальних засобів комунікації» (док. пед. наук, професор Миронова С.П., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.).

ЗВІТ про проведені кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти конференції та семінари різних рівнів 2020 р.

 

Семінари проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2019 році

7 грудня  2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із навчально-реабілітаційним центром Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Невербальні засоби комунікації у навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами». Керівниками науково-практичного семінару були завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. та директоркою навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради Ганушкевич І.Б. Особливо цікаво пройшло практичне заняття «Невербальні засоби комунікації у навчанні, вихованні і корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» проведене доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Дмітрієвою О.І., а вправи на розвиток навичок невербальної комунікації викликали позитив і гарний настрій.

30 листопада 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із навчально-реабілітаційним центром Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога». Керівниками науково-практичного семінару були завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. та директоркою навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради Ганушкевич І.Б.

12 листопада 2019 року завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна провела семінар “Організація взаємодії членів команди супроводу дітей з ООП в закладі дошкільної освіти” в ЗДО № 20

26 січня 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  на базі навчально-реабілітаційного центру № 1 м. Чернівці був проведений науково-практичний семінар «Взаємодія фахівців як умова ефективності психолого-педагогічного супроводу учнів у навчально-реабілітаційному закладі» (керівники док. пед. наук, професор Миронова С.П., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., директор навчально-реабілітаційного центру №1 м. Чернівці Савчук О.О.). Програма семінару передбачала лекцію «Командна взаємодія фахівців як умова ефективної освіти дітей з порушеннями слуху» (доповідала канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.), практичне заняття «Шляхи формування партнерської взаємодії фахівців у навчально-реабілітаційному закладі» (проводила канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.) та тренінгові заняття «Командна взаємодія фахівців навчально-реабілітаційного закладу» (проводили канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, доцент Михальська С.А., асистент Буйняк М.Г.).

16 січня 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  був проведений науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта в Україні: методологія, теорія, практика». Програма семінару передбачала виступи з питань: «Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні» (доповідала док. пед. наук, професор Миронова С.П.), «Готовність педагогів до запровадження інклюзивного навчання» (доповідала асистент Буйняк М.Г.), «Роль соціального педагога і психолога в реалізації завдань інклюзивної освіти» (доповідала канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О.).