Бакалавр Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Google форма для обговорення проєкту ОПП “Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)”

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2021 р.) (оновлена 2022 р.)

Проєкт ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2022 р.)

Обговорення  ОПП з професіоналами-практиками

Обговорення ОПП на розширеному засіданні кафедри

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2020 р.)

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (3,10)

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2,10)

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2020 р.)