Доктор філософії

Google форма для обговорення проєкту ОНП

ОНП “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021 р.) (оновлена)

Освітньо-наукова програма (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2022 р.

Проєкт ОНП (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2021 р.

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-наукової програми Спеціальна освіта. Доктор філософії  (2022 р.)

Обговорення ОНП на розширеному засіданні кафедри

Обговорення ОНП зі студентами

ОНП “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021 р.)

Освітньо-наукова програма (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2021 р.

ОНП “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2020 р.)

Освітньо-наукова програма (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2020 р.

ОНП “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2019 р.)

Освітньо-наукова програма (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2019 р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми (2020 р.)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (2020 р.)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми (2021 р.)

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи (2021 р.)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми