Атестація

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачами вищої освіти КПНУ імені Івана Огієнка на академічний плагіат

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

Виконання та захист курсових і дипломних робіт студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.А. Михальської]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 120 с.

 

 

2022-2023 н.р.

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2022-2023 н.р.)

2021-2022 н.р.

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (денна форма) (2021-2022 н.р.)

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (заочна форма) (2021-2022 н.р.)

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (на базі мол. спец.) (2021-2022 н.р.)

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2021-2022 н.р.)

2020-2021 н.р.

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2020-2021 н.р.)

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2020-2021 н.р.)