Навчальні дисципліни

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА У 2022-2023 Н.Р.

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ до спеціальності

Риторика, культура мовлення корекційного педагога

Тренінг колективної взаємодії

Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями

Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка

Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності

Педагогіка інклюзивної освіти

Технології інклюзивного навчання: дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті

Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами

Педагогіка Модуль “Основи корекційної педагогіки”

Історія олігофренопедагогіки

Професійна діяльність та особистість корекційного педагога

Супровід родин дітей з особливими освітніми потребами

Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів

Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами

Арт-терапія в психокорекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Сурдопсихологія

Супровід родин в умовах інклюзії

Невербальні засоби комунікації

Технології інклюзивного навчання: дітей з порушеннями слуху

Аутологія

Ортопсихологія

Основи інклюзивної освіти

Вікова психологія при порушеному онтогенезі

Історія корекційної психопедагогіки

Навчання дітей з порушеннями зору в інклюзивних закладах

Психологічний супровід інклюзивної освіти

Практика: навчальна психолого-педагогічна практика

Практика: виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчителя

Практика: виробнича  практика на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та  загальної середньої освіти

Практика на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

Виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя-дефектолога

Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням на посаді вчителя-дефектолога

Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога

 

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Методика наукових досліджень

Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами

Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Партнерська взаємодія в закладах спеціальної та інклюзивної освіти

Навчання дітей з розладами спектру аутизму

Проєктна діяльність вчителя-дефектолога

Тренінг особистісного зростання вчителя-дефектолога

Формування професійної мобільності корекційних педагогів

Навчання дітей з розладами спектру аутизму в інклюзивних закладах

Інклюзивне навчання дітей з інтелектуальними порушеннями

Вікова психологія при порушеному онтогенезі

Арт-терапія в психокорекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Практика: виробнича практика на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) в інклюзивно-ресурсних центрах

Практика: виробнича дослідницька практика зі спеціальності

Практика: виробнича практика на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) в закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, навчально-реабілітаційних закладах

 

 Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Загальні питання корекційної педагогіки

Методика викладання фахових дисциплін спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Особливості проведення наукових досліджень в спеціальній та інклюзивній освіті

Формування професійної мобільності корекційних педагогів

Тренінг особистісного зростання корекційного педагога

Сучасний педагогічний менеджмент

Науково-педагогічна практика