Архів за місяць 29.06.2020

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист магістерських робіт

23-25 червня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Навчальний посібник Миронової С.П., Буйняк М.Г. «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»

Вийшов друком навчальний посібник Миронової С.П., Буйняк М.Г. «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога». У навчальному посібнику вміщено матеріали для навчальної роботи студентів з дисципліни «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»: навчальна програма, короткі тексти лекцій, плани практичних і лабораторних занять, рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Матеріал посібника сприятиме особистісному зростанню майбутніх корекційних педагогів.. У навчальному посібнику вміщено матеріали для навчальної роботи студентів з дисципліни «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога»: навчальна програма, короткі тексти лекцій, плани практичних і лабораторних занять, рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Матеріал посібника сприятиме особистісному зростанню майбутніх корекційних педагогів.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Комплексний екзамен

16-19 червня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)). Вітаємо випускників із успішною здачею комплексного екзамену та чекаємо у магістратурі!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Дистанційне навчання

   Викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти під час дистанційного навчання проводять пари та засідання кафедри через різні онлайн-платформи. Найчастіше використовують онлайн-платформу MOODLE (BigBlueButtonBN). Це дає чудовий зворотній зв′язок зі студентами.