Архів за місяць Жовтень 2021

Авторkpnu

Курси підвищення кваліфікації

Впродовж жовтня 2021 року викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти брали участь у роботі курсів підвищення кваліфікації університету.

Виконання програм підвищення кваліфікації  «Тренінг з профілактики емоційного вигорання педагогів» (категорія слухачів: педагогічні працівники  «Ізмаїльська спеціальна загальноосвітня школа № 5 І-ІІ ступенів») забезпечувала док. психол. наук, доцент Михальська С. А., «Професійна мобільність вчителів-дефектологів» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи, вчителі-реабілітологи, вчителі індивідуального навчання, вчителі спеціального закладу загальної середньої освіти (за фахом),  корекційні педагоги/вчителі-дефектологи закладу дошкільної освіти, вихователі закладів освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами, вихователі закладів загальної середньої освіти для дітей з ООП та асистенти вчителя (вихователі-асистенти)) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., «Партнерська заємодія закладів спеціальної та інклюзивної освіти з сім’ями учнів з ООП» (категорія слухачів: вихователі закладу освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами, вихователі закладу загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами) забезпечувала канд. психол. наук Буйняк М.Г., «Особливості навчання і виховання дітей з ДЦП в інклюзивних закладах» (категорія слухачів: вихователі закладів дошкільної освіти зі спеціальними тв інклюзивними групами) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Чопік О.В., «Навчання та виховання дітей з РСА» (категорія слухачів: асистент вчителя (вихователь-асистент), вчитель індивідуального навчання, вчитель інклюзивних класів) забезпечувала канд. психол. наук Марціновська І.П.

Авторkpnu

Конференція за підсумками проходження практики

21 жовтня 2021 р. на базі модульного середовища навчання MOODLE відбулася конференція із захисту практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) ІРЦ.
Усі здобувачі вищої освіти наголошували на особливому значенні такого виду практики для здобуття досвіду фахової діяльності, адже під час проходження її вони вперше побачили як здійснюється комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей і мали нагоду взяти участь у цьому процесі, мали змогу познайомитися із специфікою роботи фахівців ІРЦ з різними категоріями дітей з особливостями розвитку, бути присутніми на корекційно-розвиткових заняттях та проводити їх, спостерігати за участю батьків, за їх співпрацею з корекційними педагогами тощо.
Позитивні емоції, вдячність до корекційних педагогів, почуття відповідальності за високий рівень виконання професійних обов’язків, усвідомлення важливості роботи вчителя-дефектолога ІРЦ – таким був підсумок вражень здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти від проходження практики.
Вітаємо наших магістрів з набуттям нового, цікавого і важливого досвіду практичної роботи!
Щиро дякуємо адміністрації та колективам інклюзивно-ресурсних центрів (м. Кам’янець-Подільський, м. Ізмаїл), які забезпечили усі можливі умови для успішного проходження практики наших студентів і сподіваємося на подальшу співпрацю!

Авторkpnu

Міжнародний день академічної доброчесності

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти разом зі студентами вітає усіх з Міжнародним днем академічної доброчесності. Пам’ятаймо про відповідальність, гуманність і чесність у навчанні та викладанні!

 

Авторkpnu

Онлайн-курс для закладів вищої, фахової передвищої освіти

Викладачі  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти в період з 4 жовтня по 18 жовтня приймали участь в онлайн-курсі освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Вітаємо з отриманням сертифікату про успішне завершення даного курсу в.о.завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, докт. психол. наук, доцента Михальську Світлану Анатоліївну, канд. пед. наук, доцента Дмітрієву Оксану Іванівну,  канд. пед. наук, доцента Докучину Тетяну Олександрівну,  канд. пед. наук, доцента Чопік Олену Василівну.

Авторkpnu

Настановча конференція з практики

Важливою складовою навчання здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти є практика на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) в інклюзивно-ресурсному центрі. З метою ознайомлення здобувачів вищої освіти із змістом та завданнями практики, вимогами щодо проходження практики тощо, керівники практики, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук  Дмітрієва О.І. та доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук Докучина Т.О. провели настановну конференцію для студентів груп SoO1-M21z та SoO2-M21z. Здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти був проведений інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності, повідомлено терміни проходження практики, її зміст, завдання та інші організаційні моменти. Керівники практики дали відповіді на численні запитання здобувачів вищої освіти груп SoO1-M21z та SoO2-M21z. Усі методичні матеріали щодо практики задля забезпечення зручного доступу  до них здобувачів вищої освіти заздалегідь були розміщені у MOODLE на cторінці кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Бажаємо нашим магістрам вдалого проходження практики та  набуття нового досвіду, який можна буде використати у подальшій професійній діяльності!

Авторkpnu

Міжнародний науково-практичний семінар

12 жовтня 2021 року доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Дмітрієва О. І. взяла участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Перекладачі національних жестових мов та системи міжнародних жестів: професійна підготовка та діяльність»(м. Київ), організаторами якого виступив відділ навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Спортивна федерація глухих України за сприяння Міністерства соціальної політики України та підтримки партнерів ‒ Всесвітньої асоціації перекладачів жестової мови, Центру перекладу литовської жестової мови та Українського товариства глухих. Під час семінару розглядалися актуальні та надзвичайно цікаві теми, що стосувалися статусу та професії перекладача жестової мови, специфіки надання послуг перекладу жестової мови у різних сферах життя, відповідальності перекладачів під час перекладу публічних заходів та на телебаченні, специфіки роботи освітніх перекладачів, канадські програми підготовки перекладачів, системи міжнародних жестів, презентація жестівника.

Авторkpnu

Співпраця з ІРЦ

11 жовтня 2021 року було укладено договір про співпрацю між кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та інклюзивно-ресурсним центром Департаменту освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

 

Авторkpnu

VII Міжнародний Конгрес

Викладачі кафедри брали участь у VII Міжнародному Конгресі  зі спеціальної педагогіки і психології  «Діти з особливими потребами: від рівних прав ‒ до рівних можливостей», організованого Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені М     иколи Ярмаченка НАПН України спільно з Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського, який відбувся  онлайн 7-8 жовтня 2021 р.

7 жовтня на пленарному засіданні виступили організатори та почесні гості Конгресу В.Г.Кремень, В.І.Луговий, В.В.Засенко, В.М.Синьов, гості з Канади та США. Було заслухано доповіді «Методологія і генетичні методи як засоби корекції і розвитку дітей з особливими освітніми потребами»(Максименко С.Д.), «Основні тенденції освіти осіб з особливими освітніми потребами»(Сальков В.В.), «Освіта осіб з особливими потребами: проблеми, розвиток та супровід»(Прохоренко Л.І.), «Системно-синергетична методологія наук про спеціальну освіту»(Шевцов А.Г.), «Інформаційна доступність освітнього процесу для жестомовних осіб»(Чепчина І.І.), «Двічі виняткові діти: ідентифікація та виявлення потенційних можливостей розвитку»(Гальченко М.С., Мельник М.Ю.), «Розвиток освітньої мережі для дітей з особливими освітніми потребами»(Углік О.В.).

8 жовтня працювали секційні засідання «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами та їхніх родин в умовах кризових викликів», «Освіта дітей з особливими потребами: міжнародний досвід, українські реалії та перспективи», «Інклюзія у світі: поступ та проблеми», «Інновації в освіті осіб з особливими потребами: стратегії і технології Нової української школи» та інші.

Учасники Конгресу мали можливість обговорити актуальні проблеми освіти осіб з особливими освітніми потребами, набути нового цікавого досвіду.

Авторkpnu

Концерт до Дня працівників освіти

7 жовтня 2021 року на факультеті спеціальної освіти, психології і соціальної роботи студентами був організований святковий концерт до Дня працівників освіти. Дякуємо студентам за чудовий захід!

 

Авторkpnu

Наукова конференція студентів та магістрантів

5-6 жовтня 2021 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти була проведена звітна наукова  конференція студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році, керувала підсекцією «Спеціальна та інклюзивна освіта» кандидат педагогічних наук, доцент Докучина Тетяна Олександрівна. Наукова конференція відбувалась в режимі оффлайн та онлайн, що надало можливість взяти участь у виступах усім її доповідачам. Студентський актив разом з членами президії забезпечили «живе» обговорення актуальних питань спеціальної та інклюзивної освіти.

.