Архів за місяць Березень 2021

Авторkpnu

Попередній захист дипломних робіт магістрів

30 березня 2021 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся попередній захист дипломних робіт магістрів заочної форми навчання (KorO1-M19z).

 

Авторkpnu

Захист практики магістрів

30 березня 2021 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулась конференція із захисту практики груп KorL1-M20 (Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів). Керівниками практики від кафедри були канд. психол. наук, доцент М.П.Матвєєва, док. психол. наук, доцент С.А.Михальська.

 

Авторkpnu

Конференція захисту виробничої практики здобувачів вищої освіти 4 курс

Конференція захисту виробничої практики здобувачів вищої освіти IV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (група KorO1-B17). У виступах кожного здобувача вищої освіти звучало захоплення від майстерності педагогів та доброзичливості дітей; від можливості застосувати теоретичні знання у практичній діяльності та підтримки персоналу закладу, переконання у правильності вибору спеціальності та усвідомлення важливості професійної діяльності корекційного педагога, щира вдячність адміністрації та педагогам Кам’янець-Подільського НРЦ Хмельницької обласної ради.
Вітаємо наших студентів з успішним проходженням практики і бажаємо не зупинятися на досягнутому, а удосконалювати набутий досвід під час навчання у магістратурі!
Дякуємо адміністрації, вчителям, вихователям, корекційним педагогам, усьому персоналу Кам’янець-Подільського НРЦ Хмельницької обласної ради за створення сприятливих умов, надання підтримки і допомоги студентам під час проходження практики, а також за професіоналізм, відкритість і щирість!
Авторkpnu

Конференція за підсумками виробничої практики здобувачів вищої освіти ІІІ курс

Конференція за підсумками виробничої практики здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» заочної форми навчання.
Під час конференції відбулося активне обговорення здобувачами вищої освіти результатів практики. Усі отримали чудові враження від матеріально-технічного забезпечення закладів спеціальної освіти, обладнання кабінетів корекційних педагогів, злагодженої роботи фахівців закладів спеціальної освіти, їх готовності поділитися досвідом, допомогти у плануванні та проведенні занять, поваги до студентів як до фахівців; від створення у закладах спеціальної освіти усіх умов задля всебічного розвитку дитини з порушеннями інтелектуального розвитку.
Щира вдячність за співпрацю адміністраціям та педагогічним колективам Чернівецької спеціальної ЗОШ № 3, Хмельницької спеціальної ЗОШ № 32, Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату!

Авторkpnu

Успішний захист на засіданні разової спеціалізованої вченої ради

26 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.001 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» БРАНИЦЬКОЇ Марини Михайлівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Голова ради : доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н.В. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Галаманжук Л. Л.

Офіційні опоненти: 

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід проведення захисту у разовій раді був першим в Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!

Авторkpnu

Вітаємо з успішним захистом!

Щиро вітаємо Дутковську Роксолану Вікторівну та її наукового керівника док. пед. наук, проф. С.П. Миронову з успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Бажаємо Роксолані Вікторівні подальших наукових звершень!

Авторkpnu

Круглий стіл «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами»

19 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у круглому столі та науково-методичному семінарі «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами». Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти була співорганізатором заходу. В круглому столі та науково-методичному семінарі брало участь понад 700 учасників з усіх областей України.

Авторkpnu

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології»

18 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» присвяченій 10-річчю випускової кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології. Під час пленарного засідання із темою доповіді «Міждисциплінарна взаємодія фахівців як умова комплексної реабілітації осіб з особливими освітніми потребами» виступала Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Авторkpnu

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0819/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка освітня програма «Спеціальна освіта» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37581), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 016 Спеціальна освіта, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова. Національне агентство погоджується з оцінкою рівнів відповідності Критеріям, викладеною у звіті експертної групі та експертному висновку ГЕР та вирішило акредитувати освітню програму.

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Авторkpnu

Курси підвищення кваліфікації

Впродовж лютого 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти брали участь у роботі курсів підвищення кваліфікації університету. Виконання програм підвищення кваліфікації «Сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти» (категорія слухачів: директори, вчителі-дефектологи та психологи інклюзивно-ресурсних центрів Тернопільської області) забезпечувала док. пед. наук, професор Миронова С.П., «Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради) забезпечувала канд. психол. наук, доцент Михальська С. А., «Створення ситуації успіху учням з інтелектуальними порушеннями в навчально-виховній діяльності» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., «Методика корекційної роботи при інтелектуальних порушеннях” (категорія слухачів: вчителі і вихователі КЗ “Чорнянська спеціальна школа” Одеської обласної ради) забезпечувала канд. психол. наук Буйняк М.Г., «Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» (категорія слухачів: вчителі інклюзивних класів Кам′янець-Подільського) забезпечувала канд. пед. наук, доцент Чопік О.В., «Навчання і виховання дітей з ДЦП» (категорія слухачів: вчителі-дефектологи КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Формадо» Одеської обласної ради») забезпечувала кандидат психологічних наук, ст. викладач Михальська Ю. А., «Особливості навчання та виховання дітей з РСА» (категорія слухачів: педагоги КЗ “Утконосівська спеціальна школа Одеської обласної ради) забезпечувала асистент кафедри Марціновська І.П.