Архів за місяць Листопад 2021

Авторkpnu

Попередній захист дипломних робіт магістрів

19 листопада 2021 року на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка денної та заочної форм навчання.

Авторkpnu

Захист практики

12 листопада 2021 р., відбулася конференція із захисту виробничої практики на посаді вчителя спеціального закладу середньої освіти або навчально-реабілітаційного закладу здобувачів вищої освіти ІІ курсу ступеня вищої освіти «магістр», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» (керівники практики: канд. пед. наук , доцент Дмітрієва О.І., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Чопік О,В., канд. психол. наук, старший викладач Буйняк М.Г.).

Активне обговорення наслідків практики, враження від нового досвіду, виокремлення спільних труднощів, позитив від спілкування з педагогами спеціальних закладів і НРЦ та від взаємодії з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, усвідомлення необхідності і важливості роботи вчителів спеціальних закладів, впевненість у правильному виборі професії – такими були основні акценти виступів майбутніх корекційних педагогів під час конференції.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти з новими практичними здобутками і бажаємо максимальної користі і позитиву від навчання!

Щиро дякуємо усім закладам освіти, їх адміністраторам, педагогам за створені максимально комфортні умови для проходження практики наших здобувачів вищої освіти!

Авторkpnu

Захист практики

12 листопада 2021 р., відбувся захист виробничої практики на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та загальної середньої освіти групи KorL1-M20z. Керівники практики: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Докучина Т.О., канд. пед. наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Марціновська І.П. Під час захисту студенти виступили із звітами проходження практики; визначили компетентності, якими оволоділи під час практики; зазначили труднощі, з якими зустрічались та як їх долали. Усі студенти відзначили вагомість та необхідність практики для якісної фахової підготовки, висловили позитивні враження від проходження практики на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Бажаємо нашим студентам в подальшому реалізувати отриманий досвід у своїй професійній діяльності.

Авторkpnu

Розширене засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з обговорення ОПП

12 листопада 2021 року на платформі Google Meet відбулося розширене засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з обговорення освітньо-професійних програм «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» та «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» спеціальності 016 Спеціальна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Також обговорили освітньо-наукову програму «Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти. В обговоренні брали участь викладачі кафедри, роботодавці, випускники факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, здобувачі вищої освіти. До розширеного засідання кафедри долучились: Ацеховська Олена Вікторівна – директор Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Вінницької обласної ради; Коновалюк Жанна Дмитрівна – директор Печиніжинської школи, Савчук Олена Орестівна – директор Чернівецького обласного НРЦ № 1,  Українець Богдан Михайлович – директор Підкаміньської спеціальної школи, Слободяник Валентина Йосипівна – заступник директора Піщанської спеціальної школи з навчально-виховної роботи, Марценюк Людмила Іванівна – заступник директора з виховної роботи; Гаман Алла Миколаївна – директор Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради, випускниця; Приходько Ірина Володимирівна – директор КУ «Балашівський інклюзивно-ресурсний центр» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, випускниця; Бабійчук Тетяна Михайлівна – директор  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради, випускниця. Під час зустрічі були проаналізовані результати опитування здобувачів вищої освіти «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти», випускників зазначеної спеціальності «Анкета випускника», опитування потенційних роботодавців «Анкета роботодавця». Всі учасники розширеного засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти долучилися до обговорення шляхів удосконалення процесу підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами.

Авторkpnu

Обговорення ОПП зі студентами

11.11.2021 року викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти обговорила зі студентами KorOs1-М20z групи (спеціальності 016 Спеціальна освіта. ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)) освітньо-професійні програми «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка); «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта; «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка за освітньою програмою  Олігофренопедагогіка. Студенти зазначили, що програми повністю відповідають вимогам до сучасного спеціаліста, і висловили побажання вивчити більше практичних дисциплін.

 

Авторkpnu

Зустріч з педагогічними працівниками закладів освіти Нетішинської МТГ

11.11.2021 р. професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. прочитала лекцію «Реалізація корекційної складової інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами», організавану Центром професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської МТГ. Зустріч була організована для педагогічних працівників закладів освіти Нетішинської МТГ, кого цікавила дана тема. Всього було 86 осіб. Зокрема, на зустрічі були присутні: директор та спеціалісти ІРЦ, вчителі  та вихователі, директори та заступники закладів освіти, асистенти вчителів/вихователів, психологи, дефектологи, логопеди, практичні психологи.

Авторkpnu

Обговорення ОПП

10.11.2021 року в.о. зав. кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, док. психол. наук, доц. Михальська С.А. обговорила зі студентами KorO1-М20z групи (спеціальності 016 Спеціальна освіта. ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)) освітньо-професійну програму «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка за освітньою програмою  Олігофренопедагогіка та освітньо-наукову програму “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Студенти зазначили, що програма повністю відповідає вимогам до сучасного спеціаліста.

Авторkpnu

Міжнародний українсько-американський проєкт

25-30 жовтня у Львові на базі Українського католицького університету відбулася ІІ сесія міжнародного українсько-американського наукового проєкту «Deaf Owned Translation» (програма «Переклад, що належить глухим»), організаторами якого були  американська організація Wycliffe Associates (WA) за підтримки єпархії м. Хільдестлейм (Німеччина) і Канадсько‐українського альянсу глухих та слабкочуючих (Канада).

У якості співкоординатора  проєкту і наукового консультанта-перекладача Євангелія на українську жестову мову  у брала участь Дмітрієва Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наступна сесія проєкту запланована на літо 2022 р.

Авторkpnu

І Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція

9 листопада 2021 року відбулась І Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ ЗВО: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Практики: Керівники, вчителі спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних закладів; педагоги інклюзивно-ресурсних центрів; вихователі закладів дошкільної освіти

Області: Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Одеська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Херсонська, Рівненська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Львівська, Луганська.

Велика подяка усім учасникам за активну участь та продуктивність у всеукраїнській онлайн-конференції!

Ухвала_конф

Програма

Тези