Архів категорії Події

АвторЧопік Олена

Державні іспити

Завершився ще один навчальний рік – не схожий на жоден з попередніх: тривожний, неспокійний, в умовах війни. Проте наші здобувачі вищої освіти, незважаючи на жодні труднощі, гідно підготувалися до підсумкової атестації і успішно продемонстрували результати свого навчання, які вони отримали під час здобуття освітнього ступеня вищої освіти «бакалавр».

Щиро вітаємо Вас, наші випускники!

Дякуємо за те, що обрали наш університет, наш факультет, за теплі, щирі, добрі слова на адресу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і усього колективу факультету, за те, що не хочете прощатися з нами і плануєте вступати до магістратури, навчатися далі і досягати нових вершин професійної майстерності.

Міцного Вам здоров’я, мирного неба, нових здобутків у мирній, вільній, квітучій Україні!

До зустрічі в магістратурі!

 

АвторЧопік Олена

Захист дипломних робіт

8-11 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка заочної форми навчання. Успішно захистили магістерські роботи 32 особи.

Тематика наукових досліджень магістрантів відповідає вимогам сьогодення, охоплює широкий спектр проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології. Усі дипломні роботи мають важливе теоретичне та практичне значення, елементи наукової новизни,  що підтверджує глибину знань і практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі навчання, та свідчить про їхні значні можливості щодо подальшого працевлаштування за фахом. Відповідаючи на додаткові запитання, магістранти показали достатній рівень володіння матеріалами досліджень, оскільки їхні відповіді були ґрунтовними та точними.

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти щиро вітають випускників магістратури із успішним захистом дипломних робіт і бажають максимально реалізувати свій потенціал на педагогічній ниві у процвітаючій вільній Україні!

АвторЧопік Олена

Захист курсових робіт

7 червня 2022 року в онлайн режимі  відбувся захист курсових робіт з психології дитини з інтелектуальними порушеннями/корекційної психопедагогіки групи KorO1-B20. Під час захисту курсових робіт студенти продемонстрували належний рівень виконання наукових досліджень, вміння здійснювати теоретичний аналіз літературних джерел, використовувати різні методи психолого-педагогічного дослідження та робити висновки.

Наукові керівники (канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Бугера Ю.Ю.) відзначили актуальність обраних тем наукових досліджень та їхнє практичне значення. 

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт та вдалими першими кроками у наукову діяльність. Подальших успіхів та наукових досягнень!

 

АвторЧопік Олена

Інклюзія в закладах вищої освіти

Продовжуємо розвивати інклюзію в Україні. Професор Світлана Миронова прочитала лекцію «Створення інклюзивного середовища в закладі вищої освіти» для науково-педагогічних працівників в рамках роботи «Школи професійного розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка імені».

 

Авторkpnu

Лекція у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки

    14 грудня 2021 р. доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам՚янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук О.І.ДМІТРІЄВА провела гостьову лекцію з теми «Особливості спілкування з людьми з інвалідністю» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. На лекції були присутні завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки доктор педагогічних наук, професор КУЗАВА І.Б., доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. філ. наук  МАЦЮК З.С, доцент  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук СТАСЮК Л.П., здобувачі вищої освіти першого(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Під час лекції обговорювалися актуальні проблеми спеціальної освіти, специфіка комунікації з дітьми та дорослими з різними порушеннями психофізичного розвитку, наводилися конкретні приклади та життєві ситуації, студенти залучалися до обговорення та активної взаємодії.

По завершенні викладачі та студенти висловили щиру вдячність лектору та сподівання на подальшу співпрацю.

 

Авторkpnu

Міжнародний науково-практичний семінар

12 жовтня 2021 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Перекладачі національних жестових мов та системи міжнародних жестів: професійна підготовка та діяльність»(м. Київ), організаторами якого виступив відділ навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Спортивна федерація глухих України за сприяння Міністерства соціальної політики України та підтримки партнерів ‒ Всесвітньої асоціації перекладачів жестової мови, Центру перекладу литовської жестової мови та Українського товариства глухих. У роботі семінару взяла участь доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.

Під час семінару розглядалися актуальні та надзвичайно цікаві теми, що стосувалися статусу та професії перекладача жестової мови, специфіки надання послуг перекладу жестової мови у різних сферах життя, відповідальності перекладачів під час перекладу публічних заходів та на телебаченні, специфіки роботи освітніх перекладачів, канадські програми підготовки перекладачів, системи міжнародних жестів, презентація жестівника української жестової мови та інші.

Авторkpnu

Конференція із захисту практики

22 листопада 2021 р.  на базі модульного середовища навчання  MOODLE відбулася конференція із захисту практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) ІРЦ.

Здобувачі вищої освіти звітували про виконання завдань практики, ділилися враженнями від спостережень за діяльністю фахівців ІРЦ, від власної роботи, наголошуючи при цьому на високопрофесійній підготовці працівників ІРЦ, їхній відданості професії, людяності, толерантності, любові до дітей з особливими освітніми потребами.

Керівники практики, викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, старший викладач Буйняк М.Г., канд. пед. наук доцент Чопік О.В. здійснивши ґрунтовний аналіз результатів перевірки матеріалів практики, привітали майбутніх корекційних педагогів з набуттям позитивного досвіду практичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ІРЦ.

Щиро дякуємо адміністрації та фахівцям  інклюзивно-ресурсних центрів (м. Кам’янець-Подільський, м. Коростишів, м. Калинівка, м. Мельниця-Подільська, м. Львів,м. Тернопіль, м. Хмельницький та інш.), які забезпечили усі можливі умови для успішного проходження практики наших студентів і сподіваємося на подальшу співпрацю!

Авторkpnu

Захист практики

12 листопада 2021 р., відбувся захист виробничої практики на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та загальної середньої освіти групи KorL1-M20z. Керівники практики: канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Докучина Т.О., канд. пед. наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Марціновська І.П. Під час захисту студенти виступили із звітами проходження практики; визначили компетентності, якими оволоділи під час практики; зазначили труднощі, з якими зустрічались та як їх долали. Усі студенти відзначили вагомість та необхідність практики для якісної фахової підготовки, висловили позитивні враження від проходження практики на посаді практичного (спеціального) психолога в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Бажаємо нашим студентам в подальшому реалізувати отриманий досвід у своїй професійній діяльності.

Авторkpnu

Розширене засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з обговорення ОПП

12 листопада 2021 року на платформі Google Meet відбулося розширене засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти з обговорення освітньо-професійних програм «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» та «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» спеціальності 016 Спеціальна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Також обговорили освітньо-наукову програму «Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти. В обговоренні брали участь викладачі кафедри, роботодавці, випускники факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, здобувачі вищої освіти. До розширеного засідання кафедри долучились: Ацеховська Олена Вікторівна – директор Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Вінницької обласної ради; Коновалюк Жанна Дмитрівна – директор Печиніжинської школи, Савчук Олена Орестівна – директор Чернівецького обласного НРЦ № 1,  Українець Богдан Михайлович – директор Підкаміньської спеціальної школи, Слободяник Валентина Йосипівна – заступник директора Піщанської спеціальної школи з навчально-виховної роботи, Марценюк Людмила Іванівна – заступник директора з виховної роботи; Гаман Алла Миколаївна – директор Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради, випускниця; Приходько Ірина Володимирівна – директор КУ «Балашівський інклюзивно-ресурсний центр» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, випускниця; Бабійчук Тетяна Михайлівна – директор  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради, випускниця. Під час зустрічі були проаналізовані результати опитування здобувачів вищої освіти «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти», випускників зазначеної спеціальності «Анкета випускника», опитування потенційних роботодавців «Анкета роботодавця». Всі учасники розширеного засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти долучилися до обговорення шляхів удосконалення процесу підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами.