Архів категорії Наукова робота зі студентами

АвторЧопік Олена

Наукова робота студентів

За матеріалами ІІ Всеукраїнського круглого столу «Спеціальна освіта очима майбутніх фахівців», який відбувся 16 травня 2022 року, видано збірник студентських наукових публікацій: Спеціальна освіта: наукові пошуки майбутніх фахівців : збірник студентських наукових публікацій / відп. редактор М.К. Шеремет. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4. 84 с.

Вітаємо здобувачів вищої освіти Тетяну Куткіну, Владиславу Джурик та Анну Кудас  та їхніх наукових керівників Світлану Михальську, доктора психологічних наук, доцента, Олену Чопік, кандидата педагогічних наук, доцента, з виходом наукових публікацій і бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності!

Збірник. Випуск 4

АвторЧопік Олена

ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Спеціальна освіта очима майбутніх фахівців»

16 травня 2022 року, здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти мали чудову нагоду долучитися до роботи ІІ Всеукраїнського круглого столу «Спеціальна освіта очима майбутніх фахівців», який проводився на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Проблематика круглого столу – актуальні тенденції спеціальної освіти у світлі викликів сьогодення у дослідженнях студентів спеціальностей 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія (спеціальна, клінічна). На круглому столі виступили Тетяна Куткіна, магістрантка першого року навчання, KorO1-M21 групи, з доповіддю на тему: «Сенсорний розвиток дітей раннього дошкільного віку з особливими освітніми потребами за методикою М. Монтессорі», науковий керівник Світлана Михальська, доктор психологічних наук, доцент, та Анна Кудас, студентка другого року навчання, KorO1-В20 групи, з доповіддю на тему: «Дослідження ставлення майбутніх педагогів до інклюзивної освіти», науковий керівник Олена Чопік, кандидат педагогічних наук, доцент. Щиро вдячні Ганні Валеріївні Афузовій, заступнику декана з наукової роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, за запрошення взяти участь у заході! Сподіваємося на плідну співпрацю і в майбутньому!

Авторkpnu

Звіт аспірантів

21 лютого 2022 року відбулося планове засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, на якому аспіранти прозвітували про свою роботу. Було заслухано доповіді аспірантів І року навчання: Вікторії Ворох (науковий керівник – Тетяна Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент); Галини Лукачович (науковий керівник – Олена Мілевська, кандидат педагогічних наук, доцент); аспірантів ІІ року навчання: Анжели Мішеніної (науковий керівник – Тетяна Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент); Ольги Зан (науковий керівник – Олексій Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик); а також аспірантів ІІІ року навчання, зокрема, Тетяни Валько (науковий керівник – Світлана Миронова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи); Аліни Косовської (науковий керівник – Олена Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи); Ірини Матвійчук (науковий керівник – Світлана Миронова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

Світлана Миронова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, наголосила на публікаційній активності здобувачів наукового ступеня «доктор філософії».

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Світлана Михальська, доктор психологічних наук, доцент, наголосила на вчасному написанні дисертації, оформленні її відповідно до чинних вимог й участі аспірантів у різних науково-практичних конференціях для апробації результатів їхніх наукових досліджень.

Авторkpnu

Захист дипломних робіт магістрів

21-23 грудня 2021 року на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти на засіданні екзаменаційної комісії відбувся захист дипломних робіт магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка, додаткова спеціальність – Спеціальна освіта (Логопедія) за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) з використанням технічних засобів відеозв’язку. На захист було представлено дипломні роботи, присвячені актуальним питанням спеціальної освіти. Усі роботи оформлені згідно вимог ЗВО до цього типу робіт. Завдання, поставлені перед здобувачами вищої освіти, виконано. Доповіді студентів були ґрунтовними та містили основні результати. Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт, бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на педагогічній ниві!

Авторkpnu

Попередній захист дипломних робіт магістрів

19 листопада 2021 року на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка денної та заочної форм навчання.

Авторkpnu

І Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція

9 листопада 2021 року відбулась І Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» присвячена 10-ти річчю кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Предметом конференції є навчання, виховання, корекція розвитку дітей з порушеннями пізнавальної діяльності. Це одна з проблем наукових досліджень кафедри та наукової школи, яка діє на її базі. До участі в конференції долучилось 206 осіб, з них: 13 докторів наук, 56 кандидатів наук, аспіранти, педагоги-практики.

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ ЗВО: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Херсонський державний університет, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Практики: Керівники, вчителі спеціальних та інклюзивних шкіл, навчально-реабілітаційних закладів; педагоги інклюзивно-ресурсних центрів; вихователі закладів дошкільної освіти

Області: Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Одеська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська, Херсонська, Рівненська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Львівська, Луганська.

Велика подяка усім учасникам за активну участь та продуктивність у всеукраїнській онлайн-конференції!

Ухвала_конф

Програма

Тези

Авторkpnu

Студентська конференція

Шановні студенти!

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2020 році, яка відбудеться 5-6 жовтня 2021 року.

Програма конференції

5 жовтня 2021 року.

Робота підсекцій розпочнеться о 14.30

Підсекція Спеціальної та інклюзивної освіти

(аудиторія 31 факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

Підсекція Логопедії та спеціальних методик

(аудиторія 32 факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

(аудиторія 33 факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи

(аудиторія 34 факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології)

Підсекція Актуальних проблем сучасної психології

(аудиторія 21 факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

Підсекція Актуальних проблем професіоналізації та психології діяльності особистості в особливих умовах

(аудиторія 21А факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

Підсекція Актуальних проблем вікової психології та міжособистісних взаємин

(аудиторія 24 факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи)

6 жовтня 2021 р.

Відбудеться пленарне засідання з підведення підсумків роботи конференції в 31 аудиторії факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи о 14.30.

Авторkpnu

Українсько-італійський проєкт «Інклюзія в Україні – підтримка шкільної інклюзії та батьківства в Україні»

8 вересня 2021 року викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та студенти спеціальності 016 Спеціальна освіта приймали участь в тренінгу з інклюзивної освіти в рамках українсько-італійського проєкту «Інклюзія в Україні – підтримка шкільної інклюзії та батьківства в Україні» за сприяння адміністрації Регіону Емілія-Романья.

Авторkpnu

Звіт аспірантів

27 серпня 2021 року на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти відбувся звіт аспірантів першого та другого року.

Авторkpnu

Семінар «Мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця спеціальної освіти»

17 червня 2021 року в рамках міжнародного міжінституційного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», організованого Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку, спільно з відділом міжнародних зв′язків, канд. пед. наук, доцентом, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Т.О. Докучиною було проведено семінар «Мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця спеціальної освіти».