Архів за місяць Грудень 2021

Авторkpnu

Захист дипломних робіт магістрів

21-23 грудня 2021 року на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти на засіданні екзаменаційної комісії відбувся захист дипломних робіт магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка, додаткова спеціальність – Спеціальна освіта (Логопедія) за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) з використанням технічних засобів відеозв’язку. На захист було представлено дипломні роботи, присвячені актуальним питанням спеціальної освіти. Усі роботи оформлені згідно вимог ЗВО до цього типу робіт. Завдання, поставлені перед здобувачами вищої освіти, виконано. Доповіді студентів були ґрунтовними та містили основні результати. Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт, бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на педагогічній ниві!

Авторkpnu

Обговорення проєктів ОПП та ОНП 016 Спеціальна освіта

Просимо взяти участь в обговоренні проєктів:

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) (оновлена)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2021 р.) (оновлена)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 олігофренопедагогіка

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) (оновлена)

 

ОНП (Спеціальна освіта. Доктор філософії)

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021 р.) (оновлена)

 

Авторkpnu

Кваліфікаційний іспит магістрів

15-17 грудня 2021 року на факультеті спеціальної освіти, психології і соціальної роботи відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта  з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).

 

Авторkpnu

Лекція у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки

    14 грудня 2021 р. доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам՚янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук О.І.ДМІТРІЄВА провела гостьову лекцію з теми «Особливості спілкування з людьми з інвалідністю» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. На лекції були присутні завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки доктор педагогічних наук, професор КУЗАВА І.Б., доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. філ. наук  МАЦЮК З.С, доцент  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук СТАСЮК Л.П., здобувачі вищої освіти першого(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Під час лекції обговорювалися актуальні проблеми спеціальної освіти, специфіка комунікації з дітьми та дорослими з різними порушеннями психофізичного розвитку, наводилися конкретні приклади та життєві ситуації, студенти залучалися до обговорення та активної взаємодії.

По завершенні викладачі та студенти висловили щиру вдячність лектору та сподівання на подальшу співпрацю.

 

Авторkpnu

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти отримали свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

  • Психологічний супровід інклюзивної освіти: підручник / [колектив авторів; за заг. ред. Т.О.Докучиної]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 172 с. (Свідоцтво №109337 від 11 листопада 2021 р.). 
  • Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Частина 2: навчально-методичний посібник / [колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 224 с. (Свідоцтво №109286 від 09 листопада 2021 р.).
  • Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 132 с. (Свідоцтво №108210 від 27 вересня 2021 р.).
  • Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 136 с. (Свідоцтво №108209 від 27 вересня 2021 р.).
  • Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с. (Свідоцтво №108208 від 27 вересня 2021 р.).

Авторkpnu

Проект “Інклюзія в Україні”

7 грудня 2021 року доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, проректор з наукової роботи Миронова Світлана Петрівна в рамках проекту “Інклюзія в Україні”, який реалізується спільно з Чеськими партнерами була спікером семінару “Реалізація корекційної складової інклюзивного навчання”.

Авторkpnu

Міжнародний науково-практичний семінар

12 жовтня 2021 року відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Перекладачі національних жестових мов та системи міжнародних жестів: професійна підготовка та діяльність»(м. Київ), організаторами якого виступив відділ навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Спортивна федерація глухих України за сприяння Міністерства соціальної політики України та підтримки партнерів ‒ Всесвітньої асоціації перекладачів жестової мови, Центру перекладу литовської жестової мови та Українського товариства глухих. У роботі семінару взяла участь доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.

Під час семінару розглядалися актуальні та надзвичайно цікаві теми, що стосувалися статусу та професії перекладача жестової мови, специфіки надання послуг перекладу жестової мови у різних сферах життя, відповідальності перекладачів під час перекладу публічних заходів та на телебаченні, специфіки роботи освітніх перекладачів, канадські програми підготовки перекладачів, системи міжнародних жестів, презентація жестівника української жестової мови та інші.

Авторkpnu

Конференція із захисту практики

22 листопада 2021 р.  на базі модульного середовища навчання  MOODLE відбулася конференція із захисту практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) ІРЦ.

Здобувачі вищої освіти звітували про виконання завдань практики, ділилися враженнями від спостережень за діяльністю фахівців ІРЦ, від власної роботи, наголошуючи при цьому на високопрофесійній підготовці працівників ІРЦ, їхній відданості професії, людяності, толерантності, любові до дітей з особливими освітніми потребами.

Керівники практики, викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, старший викладач Буйняк М.Г., канд. пед. наук доцент Чопік О.В. здійснивши ґрунтовний аналіз результатів перевірки матеріалів практики, привітали майбутніх корекційних педагогів з набуттям позитивного досвіду практичної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ІРЦ.

Щиро дякуємо адміністрації та фахівцям  інклюзивно-ресурсних центрів (м. Кам’янець-Подільський, м. Коростишів, м. Калинівка, м. Мельниця-Подільська, м. Львів,м. Тернопіль, м. Хмельницький та інш.), які забезпечили усі можливі умови для успішного проходження практики наших студентів і сподіваємося на подальшу співпрацю!