Архів категорії Без категорії

АвторЧопік Олена

Екскурсія до музею історії університету

Тільки освоївшись із процесом навчання, здобувачі першого курсу спеціальності «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)», почали пізнавати сторінки історії свого Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Разом із куратором, канд.пед.наук Іриною Марціновською, студенти відвідали музей історії університету. Завдяки історичному екскурсу директора музею Ірини Паур здобувачі освіти познайомились із історією заснування навчального закладу, відомими історичними постатями України, які входили до професорсько-викладацького складу на кожному із етапів становлення та розвитку університету. Познайомились із традиціями та здобутками студентів та викладачів закладу на сучасному етапі, відчувши і свою приналежність до прекрасної студентської спільноти університету.

 

АвторЧопік Олена

Зустріч експертної групи з академічним персоналом

28 вересня 2022 року відбулася зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи з академічним персоналом ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого рівня вищої освіти (магістр).

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція у межах вивчення дисципліни «Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті»

Знання та навички надання психологічної допомоги дітям та дорослим у кризових, стресових та травматичних ситуаціях, є вкрай необхідними у реаліях війни. У рамках вивчення предмету «Практична психологія в спеціальній та інклюзивній освіті» гостьову лекцію для здобувачів освіти провела Марія Петрівна Матвєєва, кандидат психологічних наук, психотерапевт, доцент ІРСГП , супервізор ІРСГП. Зустріч на тему “Особливості психологічного кризового консультування та психотерапії в умовах війни” була цікавою, інформативною та практичною для майбутніх фахівців спеціальної освіти.

АвторЧопік Олена

Гостьова лекція в рамках виробничої дослідницької практики

21.09.2022 р. відбулася гостьова лекція в рамках виробничої дослідницької практики зі спеціальності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма “Олігофренопедагогіка”). Тема лекції: “Основні питання реалізації академічної доброчесності в науковій діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти”. Спікер: Зореслава Шевчук, кандидат філологічних наук, методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, член комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ імені Івана Огієнка.
Щиро дякуємо пані Зореславі Шевчук за інформативну та корисну доповідь. Сподіваємося на подальшу співпрацю!

АвторЧопік Олена

Семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ»

  16-17 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ» відповідно до договору про виконання науково-дослідної діяльності на замовлення Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

   В програмі семінару розглядалися теми:

  1. Психологічна характеристика інтелектуальних порушень.
  2. Урахування психологічних особливостей дітей з інтелектуальними порушеннями у корекційній роботі.
  3. Сутність та зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.
  4. Особливості уроку з дітьми, які мають інтелектуальні порушення.

  Учасникам семінару були надані методичні рекомендації з навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, урахування індивідуальних особливостей на уроках, корекційно-розвиткових заняттях в освітньому процесі КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня».

  Науково-практичний семінар було проведено в рамках комерціалізації наукової діяльності.

  Спікери семінару: Миронова Світлана Петрівна – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; Докучина Тетяна Олександрівна – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

                                    

 

 

 

 

АвторЧопік Олена

Науково-практичний семінар

   15 серпня 2022  року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра» для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

    Керівник семінару: Марціновська І.П., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

      Були розглянуті такі питання:

  1. Визначення поняття «розлади спектра аутизму» (РСА). Загальна характеристика типів дітей з аутистичними порушеннями.
  2. Методи допомоги дітям з розладами аутистичного спектра з доведеною ефективністю.
  3. Шість кроків по визначенню ефективного підходу до корекції небажаної поведінки у дітей з РСА.
  4. Підкріплюючі стимули (позитивні/негативні підкріплення) у корекції поведінки дітей з РСА.
  5. Особливості переживання стресових ситуацій дітьми з РСА. Шляхи психолого-педагогічної допомоги дітям у подоланні стресових ситуацій.
  6. Особливості взаємодії педагога з батьками дитини з РСА. Формування батьківської компетентності.

                   

                                                       

 

АвторЧопік Олена

Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти»

12 травня 2022 року викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти». Організатор – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. Доктор педагогічних наук, професор Світлана Миронова виступила з доповіддю на пленарному засіданні: «Особливості розвитку активності та свідомості учнів з інтелектуальними порушеннями під час дистанційного навчання».

Авторkpnu

Обговорення проєктів ОПП та ОНП 016 Спеціальна освіта

Просимо взяти участь в обговоренні проєктів:

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) (оновлена)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2021 р.) (оновлена)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 олігофренопедагогіка

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) (оновлена)

 

ОНП (Спеціальна освіта. Доктор філософії)

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2021 р.) (оновлена)

 

Авторkpnu

Лекція у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки

    14 грудня 2021 р. доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам՚янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук О.І.ДМІТРІЄВА провела гостьову лекцію з теми «Особливості спілкування з людьми з інвалідністю» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. На лекції були присутні завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки доктор педагогічних наук, професор КУЗАВА І.Б., доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. філ. наук  МАЦЮК З.С, доцент  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, канд. пед. наук СТАСЮК Л.П., здобувачі вищої освіти першого(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Під час лекції обговорювалися актуальні проблеми спеціальної освіти, специфіка комунікації з дітьми та дорослими з різними порушеннями психофізичного розвитку, наводилися конкретні приклади та життєві ситуації, студенти залучалися до обговорення та активної взаємодії.

По завершенні викладачі та студенти висловили щиру вдячність лектору та сподівання на подальшу співпрацю.

 

Авторkpnu

Захист практики

12 листопада 2021 р., відбулася конференція із захисту виробничої практики на посаді вчителя спеціального закладу середньої освіти або навчально-реабілітаційного закладу здобувачів вищої освіти ІІ курсу ступеня вищої освіти «магістр», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» (керівники практики: канд. пед. наук , доцент Дмітрієва О.І., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Чопік О,В., канд. психол. наук, старший викладач Буйняк М.Г.).

Активне обговорення наслідків практики, враження від нового досвіду, виокремлення спільних труднощів, позитив від спілкування з педагогами спеціальних закладів і НРЦ та від взаємодії з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, усвідомлення необхідності і важливості роботи вчителів спеціальних закладів, впевненість у правильному виборі професії – такими були основні акценти виступів майбутніх корекційних педагогів під час конференції.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти з новими практичними здобутками і бажаємо максимальної користі і позитиву від навчання!

Щиро дякуємо усім закладам освіти, їх адміністраторам, педагогам за створені максимально комфортні умови для проходження практики наших здобувачів вищої освіти!