Архів за місяць Червень 2022

АвторЧопік Олена

Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти

Для популяризації та розуміння поняття академічної доброчесності проведений флешмоб із здобувачами вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи на тему «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти» 26.05.2022р.

АвторЧопік Олена

Державні іспити

Завершився ще один навчальний рік – не схожий на жоден з попередніх: тривожний, неспокійний, в умовах війни. Проте наші здобувачі вищої освіти, незважаючи на жодні труднощі, гідно підготувалися до підсумкової атестації і успішно продемонстрували результати свого навчання, які вони отримали під час здобуття освітнього ступеня вищої освіти «бакалавр».

Щиро вітаємо Вас, наші випускники!

Дякуємо за те, що обрали наш університет, наш факультет, за теплі, щирі, добрі слова на адресу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і усього колективу факультету, за те, що не хочете прощатися з нами і плануєте вступати до магістратури, навчатися далі і досягати нових вершин професійної майстерності.

Міцного Вам здоров’я, мирного неба, нових здобутків у мирній, вільній, квітучій Україні!

До зустрічі в магістратурі!

 

АвторЧопік Олена

Захист дипломних робіт

8-11 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка заочної форми навчання. Успішно захистили магістерські роботи 32 особи.

Тематика наукових досліджень магістрантів відповідає вимогам сьогодення, охоплює широкий спектр проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології. Усі дипломні роботи мають важливе теоретичне та практичне значення, елементи наукової новизни,  що підтверджує глибину знань і практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі навчання, та свідчить про їхні значні можливості щодо подальшого працевлаштування за фахом. Відповідаючи на додаткові запитання, магістранти показали достатній рівень володіння матеріалами досліджень, оскільки їхні відповіді були ґрунтовними та точними.

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти щиро вітають випускників магістратури із успішним захистом дипломних робіт і бажають максимально реалізувати свій потенціал на педагогічній ниві у процвітаючій вільній Україні!

АвторЧопік Олена

Захист курсових робіт

7 червня 2022 року в онлайн режимі  відбувся захист курсових робіт з психології дитини з інтелектуальними порушеннями/корекційної психопедагогіки групи KorO1-B20. Під час захисту курсових робіт студенти продемонстрували належний рівень виконання наукових досліджень, вміння здійснювати теоретичний аналіз літературних джерел, використовувати різні методи психолого-педагогічного дослідження та робити висновки.

Наукові керівники (канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Бугера Ю.Ю.) відзначили актуальність обраних тем наукових досліджень та їхнє практичне значення. 

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт та вдалими першими кроками у наукову діяльність. Подальших успіхів та наукових досягнень!

 

АвторЧопік Олена

Академічна доброчесність під час іспитів

03.06.2022 року завідувачем кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктором психологічних наук, доцентом Михальською С.А., кандидатом психологічних наук, ст. викладачем Буйняк М.Г. була проведена зустріч із здобувачами вищої освіти KorO1-B18  групи, під час якої  обговорили питання академічної доброчесності під час складання іспитів.

 

АвторЧопік Олена

Інклюзія в закладах вищої освіти

Продовжуємо розвивати інклюзію в Україні. Професор Світлана Миронова прочитала лекцію «Створення інклюзивного середовища в закладі вищої освіти» для науково-педагогічних працівників в рамках роботи «Школи професійного розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка імені».

 

АвторЧопік Олена

Профорієнтаційні зустрічі

В травні 2022 року викладачі  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти провели зустрічі із випускниками Кам’янець-Подільських шкіл, де ознайомили учнів з  можливістю отримання вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка зі спеціальності «016 Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія) та посади, які можуть займати випускники даної спеціальності.

   

АвторЧопік Олена

Наукова робота студентів

За матеріалами ІІ Всеукраїнського круглого столу «Спеціальна освіта очима майбутніх фахівців», який відбувся 16 травня 2022 року, видано збірник студентських наукових публікацій: Спеціальна освіта: наукові пошуки майбутніх фахівців : збірник студентських наукових публікацій / відп. редактор М.К. Шеремет. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4. 84 с.

Вітаємо здобувачів вищої освіти Тетяну Куткіну, Владиславу Джурик та Анну Кудас  та їхніх наукових керівників Світлану Михальську, доктора психологічних наук, доцента, Олену Чопік, кандидата педагогічних наук, доцента, з виходом наукових публікацій і бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності!

Збірник. Випуск 4