Архів за місяць Липень 2020

Авторkpnu

Попередній захист

30 червня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся попередній захист кандидатської дисертації Марціновської Ірини Петрівни на тему: «Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. пед. наук, доцент Левицький В.Е. Після доповіді здобувача, відбулась жвава та плідна дискусія щодо наукових результатів здобувача. Загалом робота отримала схвальну оцінку рецензентів та позитивні відгуки колег та отримала рекомендацію бути поданою до офіційного захисту.

Також відбулось обговорення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» за спеціальністю 016 – Спеціальна освіта, спеціалізація – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Бажаємо Ірині Петрівні та Марині Михайлівні успішного захисту та подальших наукових звершень!