Архів за місяць Січень 2020

Авторkpnu

Науково-практичний семінар

Кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти був проведений науково-практичний семінар в Кам’янець-Подільскому НРЦ. Тема: «Реалізація педагогіки партнерства в умовах НРЦ». Разом з доктором педагогічних наук, проф. Мироновою С. П. обговорювали особливості партнерської співпраці у психолого-педагогічному супроводі дітей з ООП. Програма семінару передбачала також тренінг з колективної взаємодії, який провели канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. психол. наук Буйняк М.Г.

Авторkpnu

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи»

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 01-02 квітня 2020 року буде проводитись ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи».

Проблемне поле конференції

  1. Історичний шлях становлення спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні та закордоном.
  2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної освіти.
  3. Діагностика,  психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної освіти.
  4. Логопедична робота в системі спеціальної освіти.
  5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
  6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.

Програма:

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція Спеціальна освіта проблеми та перспективи

 

Запрошуємо до участі!

Авторkpnu

Науково-практичний семінар

18-19 січня 2020 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із Солобковецьким НРЦ Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Невербальні засоби комунікації у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами».

Програма семінару передбачала виступи з питань: «Особливості реалізації завдань «Нової української школи» з формування комунікативних компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами» (доповідала док. пед. наук, професор Миронова С.П.), «Сутність і засоби невербальної комунікації» (доповідала канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.) та тренінг з невербальних засобів комунікації в роботі корекційного педагога (проводили канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, доцент Михальська С.А., канд. психол. наук, асистент Михальська Ю.А.).

Також канд. пед. наук, доцентом О.І. Дмітрієвою було проведене практичне заняття «Невербальні засоби комунікації у навчанні, вихованні і корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

На завершення був організований круглий стіл «Індивідуальний підхід у використанні невербальних засобів комунікації» (док. пед. наук, професор Миронова С.П., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.).

 

 

Авторkpnu

Випуск магістрів

17.01.2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулась урочиста церемонія випуску здобувачів ступеня вищої освіти магістра денної та заочної форми навчання зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія. Бажаємо випускникам реалізації задумів, миру та злагоди, кохання, успіхів на професійній ниві!

Авторkpnu

Вітаємо Буйняк М.Г.

Вітаємо Буйняк Мар’яну Геннадіївну із отриманням диплома кандидата психологічних наук зі спеціальності 19. 00. 08 – спеціальна психологія, за результатами захисту, який відбувся 25 вересня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Бажаємо й надалі розвивати свій науковий потенціал, впроваджувати в життя досягнення досліджень і розробок!

 

Авторkpnu

Студентські публікації

Вийшов друком черговий 10 випуск наукового видання «Вісник Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія». Видання містить статті, написані студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», які навчаються за програмою 016 Спеціальна освіта.