Архів за місяць Грудень 2020

Авторkpnu

Захист магістерських робіт

23-24 грудня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!

Авторkpnu

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах» (авт. Миронова С.П.)

Вийшов друком навчально-методичний посібник С.П.Миронової “Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах”, рекомендований МОН України.
Посібник можна завантажити в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти за посиланням:
Авторkpnu

Успішний захист дисертації

Щиро вітаємо Марціновську Ірину Петрівну, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка сьогодні успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Авторkpnu

Міжнародний день осіб з інвалідністю

3 грудня 2020 року здобувачі вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка та викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  провели просвітницький онлайн марафон «Всі ми ‒ різні, але всі ми ‒ рівні» до якого долучились усі бажаючі.

Авторkpnu

Круглий стіл

3 грудня 2020 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти брали участь в круглому столі «Проблеми та перспективи інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами в ЗВО» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

Авторkpnu

Міжнародний День осіб з інвалідністю

Дорогі друзі!
3 грудня увесь світ відзначає День осіб з інвалідністю, метою проголошення якого є дотримання прав людини та участі осіб з інвалідністю у житті суспільства, проведення якого спрямоване на привернення уваги до цієї категорії громадян, на захист їх гідності та прав, на переваги, які отримує цивілізоване суспільство, у якому усі люди – важливі і потрібні.
Міжнародний день осіб з інвалідністю – це день, коли варто підвести підсумки зробленого, проаналізувати сьогодення та окреслити подальші перспективи необхідних дій, щоб кожен із нас був рівний у забезпеченні своїх прав та можливостей.
Сповідуючи цінність людського життя, як найважливішу, керуючись відкритістю своїх сердець і щирістю своїх душ, будучи свідомими свого професійного покликання та необхідності змінення світу на краще, здобувачі вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка та викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка оголошують проведення просвітницького он-лайн марафону «Всі ми ‒ різні, але всі ми ‒ рівні».
О.І. Дмітрієва,кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти