Успішний захист дисертації

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішний захист дисертації

Щиро вітаємо Марціновську Ірину Петрівну, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка сьогодні успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Про автора

Михальська Світлана Анатоліївна editor