Архів за місяць 18.01.2021

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Всеукраїнська онлайн-конференція «Життя без насилля: спільні кроки та дії»

18 січня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Життя без насилля: спільні кроки та дії». Подія реалізувалась громадською організацією Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» за підтримки Уряду Канади в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Настановча конференція з практики

15.01.2021 кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Докучиною Т.О. була проведена настановча конференція з навчальної психолого-педагогічної практики для групи Kor1-B18

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації Браницької М.М.

В грудні 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулося розширене засідання кафедри (головуючий: професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Бахмат Н.В.) під час якого відбулось обговорення результатів дисертаційного дослідження Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Галаманжук Л. Л. На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувача, запитань присутніх і відповідей здобувача, обговорення учасниками засідання основних положень дисертації та виступів наукового керівника й рецензентів рекомендували дисертаційну роботу Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій раді у Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.