Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації Браницької М.М.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації Браницької М.М.

В грудні 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулося розширене засідання кафедри (головуючий: професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Бахмат Н.В.) під час якого відбулось обговорення результатів дисертаційного дослідження Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Галаманжук Л. Л. На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувача, запитань присутніх і відповідей здобувача, обговорення учасниками засідання основних положень дисертації та виступів наукового керівника й рецензентів рекомендували дисертаційну роботу Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій раді у Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Про автора

Михальська Світлана Анатоліївна editor