Успішний захист на засіданні разової спеціалізованої вченої ради

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішний захист на засіданні разової спеціалізованої вченої ради

26 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.001 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» БРАНИЦЬКОЇ Марини Михайлівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Голова ради : доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н.В. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Галаманжук Л. Л.

Офіційні опоненти: 

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід проведення захисту у разовій раді був першим в Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!

Про автора

Михальська Світлана Анатоліївна editor