Спеціальності

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників, які претендують на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичної та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням

Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра Освітня програма (спеціалізація) Фахове випробування Курс Термін навчання
Дошкільна освіта Початкова освіта Дошкільна освіта Початкова освіта Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка); додаткова спеціалізація Спеціальна психологія/ Спеціальна освіта (Логопедія) Фаховий іспит (тестування) 1 Курс 2р 10м

Всі спеціальності

Спеціальна освіта

Олігофренопедагогіка. Логопедія Фаховий іспит (тестування) 2 Курс

2р 10м

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників, які претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

Галузь знань Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Форма навчання Перелік конкурсних предметів
Освіта/Педагогіка Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка); додаткова спеціалізація Спеціальна психологія / Спеціальна освіта (Логопедія) денна

заочна

українська мова та література;

біологія;

історія України або іноземна мова

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

 

Галузь знань Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Форма навчання Перелік конкурсних предметів
Освіта/Педагогіка Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка); додаткова спеціалізація Спеціальна психологія / Спеціальна освіта (Логопедія) денна

заочна

українська мова та література;

біологія;

математика або геграфія

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь   вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра

Спеціальності ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) Спеціальності ступеня магістра Освітня програма (спеціалізація) Фахове випробування Курс Термін навчання
Корекційна освіта (за нозологіями) Спеціальна освіта Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) додаткова спеціалізація Спеціальна психологія / Спеціальна освіта (Логопедія) Іноземна мова (усно);

Фаховий іспит (тестування)

1 Курс 1р 4м
Всі спеціальності Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) Іноземна мова (усно); Фаховий іспит (тестування); Фаховий іспит (додатковий) (тестування) для всіх спеціальностей, крім спеціальностей: 6.010105, 7.01010501, 8.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями), 016 Спеціальна освіта,

6.010203 Здоров’я людини, 7.01020302, 8.01020302 Фізична реабілітація

1 Курс 1р 10м

 

Додаткові можливості:

  •  В університеті діє військова кафедра (за два роки освоїти програму підготовки офіцерів запасу)
  • Усі студенти забезпечуються гуртожитком
  • Продовжити освіту в магістратурі та аспірантурі
  • На факультеті успішно працює студентське самоврядування, завдяки якому студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал у таких гуртках: хореографічний, спортивний, вокальний, видавництво студентської газети «Студtime».

 

Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти; заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, заклади Міністерства соціальної політики тощо.

 

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).

Спеціалізації: Логопедія/Спеціальна психологія

  • Вихователь дітей з особливими освітніми потребами;
  • Вчитель дітей з особливими освітніми потребами;
  • Олігофренопедагог, логопед;
  • Практичний (спеціальний) психолог закладів загальної середньої освіти;
  • Вчитель-дефектолог інклюзивно-ресурсних центрів;
  • Асистент вчителя інклюзивних та інтегрованих закладів.