Архів категорії Дистанційна освіта

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Настановча конференція з практики

15.01.2021 кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Докучиною Т.О. була проведена настановча конференція з навчальної психолого-педагогічної практики для групи Kor1-B18

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист магістерських робіт

23-24 грудня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!