Архів категорії Новини

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «СПЕЦІАЛЬНА І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 15-16 квітня 2021 року в режимі онлайн пройшла ХІV Міжнародна науково-практична конференція «СПЕЦІАЛЬНА І ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», яка передбачала доповіді на пленарному засіданні, круглі столи та майстер-класи. В конференції приймали участь 407 учасників із 6 країн. Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до конференції! 

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Науково-практична конференція «Корекційна спрямованість допомоги дітям та підліткам з розладами аутистичного спектру»

7 квітня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти взяли участь у науково-практичній конференції «Корекційна спрямованість допомоги дітям та підліткам з розладами аутистичного спектру» (м. Київ).

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Обговорення ОПП 2021 зі студентами

Продовжуємо обговорювати освітні програми. Завідувач кафедри док. пед. наук, проф. С.П. Миронова, гарант док. психол. наук, доц. С.А. Михальська розповіли про особливості ОПП «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка за освітньою програмою  Олігофренопедагогіка майбутнім вступникам – групі KorO1-B18z. Студенти висловили побажання щодо вказівки в навчальному плані не лише освітньої, а й професійної кваліфікації.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

6 квітня 2021 року, на базі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського відбулася підсумкова науково-практична відеоконференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Спеціальна освіта” (за нозологіями)”, де студентка 3 курсу групи KorO1-B18 Стеха Вікторія посіла почесне ІІ місце. Тема роботи “Особливості професійних інтересів старшокласників з інтелектуальними порушеннями” (науковий керівник – кандидат психологічних наук Буйняк М.Г.). Вітаємо Вікторію та її наукового керівника кан. психол. наук, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти М.Г.Буйняк!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Обговорення ОПП 2021 зі студентами

31 березня 2021 року зі студентами 4 курсу заочної форми навчання продовжилось обговорення освітньо-професійних програм «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка та «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка за освітньою програмою  Олігофренопедагогіка. Під час обговорення було зазначено, що позитивним є наявність різних видів практики в ОПП «Спеціальна освіта  (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та налаштованість ОПП на роботу з різними категоріями дітей, наявність тренінгів.

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Співпраця зі стейкхолдерами

31 березня 2021 року викладачі кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти спільно з ІРЦ №1 м. Хмельницького брали участь в семінарі «НУШ та інклюзивне навчання» для вчителів інклюзивних шкіл м. Хмельницького, присвячений тижню поінформованості про дітей з ООП.. В семінарі брали участь педагоги та працівники ІРЦ.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Попередній захист дипломних робіт магістрів

30 березня 2021 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся попередній захист дипломних робіт магістрів заочної форми навчання (KorO1-M19z).

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист практики магістрів

30 березня 2021 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулась конференція із захисту практики груп KorL1-M20 (Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів). Керівниками практики від кафедри були канд. психол. наук, доцент М.П.Матвєєва, док. психол. наук, доцент С.А.Михальська.

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Конференція за підсумками виробничої практики здобувачів вищої освіти ІІІ курс

Конференція за підсумками виробничої практики здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» заочної форми навчання.
Під час конференції відбулося активне обговорення здобувачами вищої освіти результатів практики. Усі отримали чудові враження від матеріально-технічного забезпечення закладів спеціальної освіти, обладнання кабінетів корекційних педагогів, злагодженої роботи фахівців закладів спеціальної освіти, їх готовності поділитися досвідом, допомогти у плануванні та проведенні занять, поваги до студентів як до фахівців; від створення у закладах спеціальної освіти усіх умов задля всебічного розвитку дитини з порушеннями інтелектуального розвитку.
Щира вдячність за співпрацю адміністраціям та педагогічним колективам Чернівецької спеціальної ЗОШ № 3, Хмельницької спеціальної ЗОШ № 32, Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Успішний захист на засіданні разової спеціалізованої вченої ради

26 березня 2021 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.053.001 Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» БРАНИЦЬКОЇ Марини Михайлівни  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Голова ради : доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н.В. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Галаманжук Л. Л.

Офіційні опоненти: 

БОРЯК Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

ОСТРОВСЬКА Катерина Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід проведення захисту у разовій раді був першим в Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника з успішним захистом дисертації, бажаємо їм подальших здобутків у науковій і педагогічній діяльності!