Наукова школа

На кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти працює наукова школа: «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

Керівник: доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.

Напрями наукових досліджень учасників школи:

  • Професійна компетентність педагогів у галузі спеціальної та інклюзивної освіти
  • Модернізація фахової освіти педагогів спеціальності 016 Спеціальна освіта в контексті Болонського процесу;
  • Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами;
  • Впровадження новітніх педагогічних технологій у спеціальну та інклюзивну освіту;
  • Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами;
  • Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах інклюзивної освіти.

Склад:

Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора, кандидата наук: С.П.Миронова, В.Е.Левицький, О.В.Коган, Н.І.Коваль, О.В.Гаяш, Н.М.Басалюк, І.Г.Саранча, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік, Т.О.Докучина, Ю.В.Галецька, М.Г.Буйняк, О.І.Рибак, С.А.Михальська, І.П.Марціновська.

Учасники школи, які працюють над здобуттям наукового ступеня доктора, кандидата наук: М.П.Матвєєва, Т.Є.Овчарук, І.А.Шаповалова, Р.В.Дутковська, У.Р.Мельник, А.А.Орлянська, М.М.Браницька, І.І.Матвійчук, Т.І.Валько, А.В.Мішеніна.

 

 

Наукові теми кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

 

КОЛЕКТИВНА ТЕМА: «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку в спеціальній та інклюзивній освіті» (0116U008996).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ:

1) Доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова:

«Педагогічне забезпечення підготовки майбутніх педагогів до навчання дітей з ООП в різних типах закладів».

2) Кандидат педагогічних наук, доцент О.І.Дмітрієва:

«Психолого-педагогічний супровід навчання осіб з порушеннями слуху».

3) Кандидат психологічних наук, доцент Матвєєва М.П.:

«Психологічні механізми довільної регуляції поведінки при інтелектуальних порушеннях».

4) Кандидат педагогічних наук, доцент Т.О.Докучина:

«Професійна мобільність корекційних педагогів».

5) Кандидат педагогічних наук, доцент О.В.Чопік:

«Взаємодія суб’єктів інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти».

6) Кандидат психологічних наук, доцент С.А.Михальська:

«Особливості роботи психолога з дітьми з особливими освітніми потребами».

7) Кандидат психологічних наук, асистент М.Г.Буйняк:

«Теорія і практика реалізації педагогіки партнерства у навчанні дітей зі складними порушеннями розвитку».