Наукові праці

ПІДРУЧНИКИ

№ з/п Назва Вихідні дані Обсяг Автори
1 Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності : підручник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 260 с. 15,1 Миронова С.П.
2 Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 312 с. 18,1 Миронова С.П.
3 Психологічний супровід інклюзивної освіти Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 172 с. 9,6 Колектив авторів; за заг. ред. Т.О.Докучиної

 

 

ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

№ п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг  Автори
1 Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи: навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 311 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

311

52

О.В.Гаврилов

О.М.Ляшенко, О.М.Опалюк, В.Е.Левицький,

С.П.Миронова

2 Основи корекційної педагогіки: навчальний посібник Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

264

88

3 Практикум з психодіагностики

 

Навчальний посібник Навчальний посібник до практичних занять з предмету “Психодіагностика”. Кам’янець- Подільський видавничий відділ, 2010.- 48с. 48

24

О.В.Коган
4 Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник. Кам’янець- Подільський видавничий відділ, 2010.-56с. 56

28

О.В.Коган
5 Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 311 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

311

52

О.В.Гаврилов,

О.М.Ляшенко, О.М.Опалюк, В.Е.Левицький, О.М.Вержихов-ська

6 Абетка для дорослих. Частини ІІ, ІІІ. Посібник для батьків сліпих та слабозорих дітей Посібник для батьків Львів: «Апріорі», 2010. – 131 с. 131

 33

М.П.Матвєєва,

Л.А.Марунич, В.М.Ремажевська, Ю.А.Соро-ківський

7 Психолого-педагогічні основи ранньої діагностики і корекції вад психофізичного розвитку Навчально-методичний посібник Львів: «Апріорі», 2011. – 91 с. 91

19

М.П.Матвєєва,

Е.К.Коса, Л.А.Марунич, В.М.Ремажевська, Ю.А.Сороківський

8 Інклюзивна освіта: теорія та практика Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с. 192

31

Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової
9 Робота з сім’ями дітей з інтелектуальними порушеннями

Навчально-методичні рекомендації

Робота з сім’ями дітей з інтелектуальними порушеннями: методичні рекомендації / Н. І. Коваль – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А. 2013. – 56 с. 1,6 Коваль Н. І.
10 Інклюзивна освіта: теорія та практика Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Частина 2. – 184 с. 10,7

 

Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової
11 Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: Навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 236 с. 13,7

 

Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової
12 Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальна освіта «Спеціальна освіта» Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 136 с. 6,7

2,68

 

Колектив авторів; за заг. ред. С.П.Миронової
13 Педагогіка інклюзивної освіти Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 164 с. 9,5 Миронова С.П.
14 Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових, дипломних, магістерських робіт: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. – 40 с. 2,3

 

Колектив авторів (Михальська С.А.)
15 Навчальна програма «Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової поліції з особами з інвалідністю» : посібник тренера Навчальна програма Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 20 с. 2018 1,25

0,54

 (С.П.Миронова, О.І.Дмітрієва, О.В.Чопік)
16 Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018 144 Миронова С.П. Дмітрієва О.І.

Докучина Т.О.

Матвєєва М.П.

Буйняк М.Г.

17 Самостійна робота студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019 132 Миронова С.П.

Докучина Т.О.

18 Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта. Частина 2» Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019 224 Миронова С.П.,

Матвєєва М.П.,

Дмітрієва О.І.,

Михальська С.А.,

Докучина Т.О., Чопік О.В.,

Буйняк М.Г.,

Марціновська І.П.

19 Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019 136 Сербалюк Ю.В.
20 Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті та науці Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2019 120 Кух А.М.
21 Інформаційно-комунікаційні технології в науковій діяльності Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2019 124 Кух А.М.
22 Конструювання тестів. Практикум Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2019 152 Кух А.М.
23 Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Патопсихологія»

для студентів спеціальності «Психологія»

Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. – 50 с.

 

2,9 Михальська С.А.
24 Професійна діяльність та особистість корекційного педагога Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020 136

Миронова С.П., Буйняк М.Г.

25 Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах Навчально-методичний посібник Тернопіль: Астон, 2020 176 Миронова С.П.

 

 

МОНОГРАФІЇ

№ з/п Назва Вихідні дані Обсяг Автор
1 2.2.5. Внесок учених Хмельниччини у розвиток корекційної педагогіки та спеціальної психології.

3.3. Становлення і розвиток професійної підготовки вчителів спеціальних шкіл на Хмельниччині // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид.: В.Г.Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: О.М.Завальнюк (гол.) [та ін.].

К.: Знання України, 2010. – С. 196 – 202; С. 246 – 252.

 

 

9

2 Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с. 156

78

О.С.Форнальчук (С.П.Миронова)
3 Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 140 с. 8,75

 

Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Давиденко (Миронова С.П.

Дмітрієва О.І.)

4 Інклюзивна освіта: досвід і перспективи Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 242 с. 15,12

 0,82

Колектив авторів; відп. ред. Г.В.Дави-денко (Миронова С.П.

Дмітрієва О.І.)

5 Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівців ПНПУ ім. В.Г.Короленка; [за заг. ред. Н.Г.Пахомової, В.А.Погребняка]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 247 с. 14,4

0,8

Колектив авторів; за заг. ред. Н.Г.Пахомо-вої, В.А.Погреб-няка (Миронова С.П.)
6 Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху Кам’янець-Подільський :

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 172 с.

10,0 Дмітрієва О.І.
7 Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів Монографія О.В. Коган, І. Л. Рудзевич.- Камянеь – Подільський Камянець – Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 2014, – 164 с. 9,5

 

 

Коган О.В.,  Рудзевич І. Л.
8 Інклюзивна компетентність викладачів закладів вищої освіти Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 216 с. 7,64

0,5

Колектив авторів (Докучина Т.О.)
9 Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти Чернівці: Технодрук, 2020.  570 с. 33,25

0,73

Колектив авторів; за заг. ред. Л.Б. Платаш (Миронова С.П.)
10 Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика Рівне: Волинські обереги, 2020. – 364 с. 21,16

0,44

Колектив авторів; за наук. ред. А.А.Колу-паєвої, І.М.Дичків-ської (Миронова С.П.)
11 Психолого-педагогічні аспекти формування інклюзивної компетентності вчителів закладів загальної середньої освіти   Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти : монографія / [Миронова С.П., Тимчук Л.І., Шоліна Т.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.Б. Платаш . Чернівці : «Технодрук», 2020. 570 с. С.106-123.  1,2 Колектив акторів (Буйняк М.Г.)
12 Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2020. 360 с.

 

20,93 Михальська С.А.
13 Готовність суб′єктів освітнього процесу в дошкільному закладі до міжособистісного спілкування в умовах інклюзивної освіти Освіта ХХІ століття :  реалії, виклики, тенденції розвитку : колективна монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни. Hameln : InterGING, 2020. С. 100–124.

 

0,6

0,2

Колектив авторів (Михальська С.А.)

ПУБЛІКАЦІЇ У БАЗАХ Scopus та Web of Science

№ з/п Назва Вид Вихідні дані Обсяг Автор
1 Influence of pedagogical activity on psycho-emotional health of special education teachers Стаття Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 11, 2020. С. 886 – 890.

http://www.jcreview.com/?mno=118280

Scopus

0,64

0,16

С.П.Миронова М.Г.Буйняк,

Т.О.Докучина, С.А.Михальська

2 Physiologi-cal characteris-tics and physical fitness of girls at the beginning of classes at the volleyball sports school Стаття Journal of Physical Education and Sport, 2017. 17(4), Art 276. P. 2467 – 2471.

https://efsupit.ro/images/stories/30dec2017/Art%20276.pdf

SCOPUS

5

0,6

Т.О.Докучина

та ін.,

всього 8 осіб

3 Аcademic motivation of students majoring in “Special education” Стаття Science and Education, 2018. 2. P. 94-100. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2018-2-doc/2018-2-st12

Web of Science

7 Т.О.Докучина