Навчальні дисципліни

 1. Риторика, культура мовлення корекційного педагога
 2. Вступ до спеціальності
 3. Психологія дитини з інтелектуальними порушеннями
 4. Корекційна психопедагогіка
 5. Волонтерська діяльність з особами з особливими освітніми потребами
 6. Тренінг колективної взаємодії
 7. Практична психологія в спеціальній освіті: психодіагностика
 8. Тифлопсихологія
 9. Сурдопсихологія
 10. Тренінг комунікативних навичок корекційного педагога
 11. Рання корекційна допомога дітям з особливими освітніми потребами
 12. Методика наукових досліджень
 13. Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
 14. Невербальні засоби комунікації
 15. Історія корекційної психопедагогіки
 16. Професійна діяльність та особистість корекційного педагога
 17. Педагогіка інклюзивної освіти
 18. Моделі та технології реабілітаційної роботи
 19. Психодіагностика дітей з особливими освітніми потребами
 20. Діагностика та корекція розладів спектру аутизму
 21. Сімейне виховання дітей з ОПФР
 22. Основи психоконсультування та психотерапії
 23. Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами
 24. Профорієнтаційна робота у спеціальних закладах
 25. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 26. Розвиток мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями
 27. Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти
 28. Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи
 29. Навчання та виховання дітей з розладами спектру аутизму
 30. Тренінг особистісного зростання корекційного педагога
 31. Арттерапія в психокорекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
 32. Ортопсихологія
 33. Проектна діяльність корекційного педагога
 34. Загальні питання корекційної педагогіки
 35. Сучасний педагогічний менеджмент інклюзивної освіти
 36. Основи інклюзивної освіти
 37. Інформаційно-комунікаційні технології в спеціальній та інклюзивній освіті
 38. Робота асистента вчителя і вихователя інклюзивних закладів
 39. Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами
 40. Рухливі ігри з дітьми з ОПФР
 41. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади
 42. Спецметодика роботи гувернера-дефектолога
 43. Корекційна робота у спеціальній освіті: основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку
 44. Психологія дитини з порушеннями опорно-рухового апарату
 45. Основи інклюзивної педагогіки
 46. Основи корекційної педагогіки
 47. Методична робота корекційного педагога
 48. Інноваційні технології в корекційній роботі
 49. Корекційна психопедагогіка: методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності
 50. Психологія інклюзивної освіти
 51. Сурдопереклад
 52. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: розвитку слухового сприймання
 53. Спеціальні методики навчання дітей з порушеннями слуху: предметно-практичного навчання та формування вимови
 54. Практична психологія в спеціальній освіті: психокорекція
 55. Олігофренопсихологія
 56. Психологічний супровід інклюзивної освіти
 57. Особливості проведення наукових досліджень в спеціальній та інклюзивній освіті
 58. Корекція розвитку мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями
 59. Аутологія
 60. Психокорекційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами
 61. Профорієнтаційна робота з дітьми з ООП
 62. Інноваційні технології корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 63. Педагогічний супровід дітей з синдромом Дауна
 64. Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами
 65. Методика викладання фахових дисциплін спеціальності “Спеціальна освіта”
 66. Педагогіка. Модуль «Основи корекційної педагогіки»
 67. Науково-педагогічна практика
 68. Практика: навчальна пропедевтична волонтерська практика
 69. Практика: виробнича педагогічна (асистентська) практика
 70. Виробнича практика на посаді практичного (спеціального) психолога закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів
 71. Виробнича педагогічна практика
 72. Практика на посаді вчителя спеціальної школи
 73. Практика в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху
 74. Практика: навчальна психолого-педагогічна практика
 75. Практика на посаді спеціального психолога
 76. Практика: практика на посаді спеціального психолога
 77. Курсова робота (Корекційна психопедагогіка / Олігофренопсихологія)
 78. Курсова робота (психодіагностика / психокорекція)
 79. Курсова робота (корекційна психопедагогіка / психологія дитини з інтелектуальними порушеннями)
 80. Курсова робота з психології дитини з інтелектуальними порушеннями