Освітньо-професійні програми

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.)

Проєкт ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Обговорення проєктів ОПП із працівниками ІРЦ Тернопільської обл.

Обговорення проєктів ОПП зі студентами заочної форми навчання

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі студентами

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм з працівниками НРЦ

Обговорення проєкту ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) зі стейкхолдерами

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.)

Проєкт ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм (опитування)

Обговорення проєктів ОПП із працівниками ІРЦ Тернопільської обл.

Обговорення проєктів ОПП зі студентами заочної форми навчання

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм зі студентами

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм з працівниками НРЦ

Обговорення проєкту ОПП Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) зі стейкхолдерами

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2021 р.) 

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2020 р.)

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (3,10)

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2,10)

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Додаткова спеціальність / спеціалізація Спеціальна освіта (Логопедія) / Спеціальна психологія (2020 р.)

 

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2020 р.)

ОПП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (1,4)

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта зі спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка (2020 р.) 

 

ОНП “Спеціальна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (2019 р.)

Освітньо-наукова програма (Спеціальна освіта. Доктор філософії) 2019 р.

Відомості про самооцінювання освітньої програми (2020 р.)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (2020 р.)

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми (2021 р.)

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи (2021 р.)