Самостійна робота студентів

Методична література:

  • С.П.Миронова, О.В.Гаврилов, В.Е.Левицький, О.М.Опалюк, О.М.Вержиховська. Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи: Навчально-методичний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 311 с. 
  • С.П.Миронова. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Ч.2. – Розділ 7, 9
  • Миронова С.П., Гаврилов О.В., Матвєєва М.П. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2010. – 264 с.
  • О.І.Дмітрієва. Комп’ютерна програма «Українська дактильна абетка» (електронний посібник).
  • Інклюзивна освіта: теорія та практика : навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг. ред. С.П.Миронової]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.
  • Інклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб.. Ч. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2014. – 183 с.
  • Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.

Електронна література:

Електронний каталог бібліотеки