Архів автора Чопік Олена

АвторЧопік Олена

Привітання першокурсників

Колектив кафедри спеціальної та інклюзивної освіти щиро вітає першокурсників у нашій великій родині. Бажаємо майбутнім корекційним педагогам  мирного неба, міцного здоров’я, захоплюючої подорожі у світ знань, невичерпної енергії та творчих здобутків. Нехай студентські роки будуть яскравими та незабутніми, навчання буде успішним та цікавим, а університет  посяде особливе місце у вашому серці!

У добру путь, SoO1-B22 група!

АвторЧопік Олена

Робочі моменти виробничої дослідницької практики

8 вересня 2022 р. в рамках виробничої дослідницької практики зі спеціальності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти відбулася онлайн зустріч з керівником наукового відділу, кандидатом педагогічних наук, доцентом Франчук Т.Й. Доповідач окреслила основні напрями реалізації науково-дослідницької функції сучасного корекційного педагога та висвітлила особливості взаємодії ЗВО і закладів загальної середньої та дошкільної освіти у сфері науково-дослідної діяльності.

АвторЧопік Олена

Вийшов друком навчально-методичний посібник науково-педагогічних працівників кафедри

Колективом кафедри спеціальної та інклюзивної освіти підготовлено та опубліковано навчально-методичний посібник “Виконання та захист курсових і дипломних робіт студентами спеціальності 016 Спеціальна освіта”.
У посібнику подані методичні рекомендації щодо організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта при написанні курсових і дипломних робіт. Завданням посібника є надання майбутнім корекційним педагогам організаційної та методичної допомоги у виконанні курсових і дипломних робіт з освітніх компонентів професійної підготовки. Посібник адресований також викладачам, які забезпечують керівництво науковими роботами студентів.

АвторЧопік Олена

Настановна конференція з виробничої дослідницької практики

31 серпня 2022 року відбулася настановна конференція з виробничої дослідницької практики зі спеціальності для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітня програма “Олігофренопедагогіка”). Під час конференції було детально обговорено завдання практики та визначено пріоритетні напрями діяльності студентів на період її проходження.

     

АвторЧопік Олена

Звіти аспірантів

29 серпня 2022 року на засіданні кафедри спеціальної та інклюзивної освіти слухали звіти здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії І-ІІІ р. н. (І.І.Матвійчук, Т.І.Валько, А.В.Мішеніної, В.П.Ворох, О.М.Зан, А.О.Косовської, Г.О.Лукачович) про виконання індивідуальних планів. Рішенням членів кафедри усі звіти були затверджені, аспіранти атестовані і переведені на наступний навчальний рік.

 

АвторЧопік Олена

Інформаційний консалтинг «2022-2023: виклики та стратегії якісної освіти»

29 серпня 2022 року Центром професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради було проведено інформаційний консалтинг «2022-2023: виклики та стратегії якісної освіти» для професійної спільноти керівників гуртків ЗПО та ЗЗСО. В роботі консалтингу взяла участь Марціновська І.П., канд. пед. наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представивши доповідь на тему «Як навчати і навчатися без стресу: інструменти, поради, алгоритми».

             

АвторЧопік Олена

Семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід»

18 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід»

для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

Керівник семінару: Дмітрієва О.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Були розглянуті такі питання:

 1. Невербальна комунікація учасників освітнього процесу як умова успішної взаємодії корекційного педагога і учня з ООП.
 2. Класифікація засобів невербальної комунікації.
 3. Специфіка використання невербальних засобів комунікації у роботі з різними категоріями дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 4. Практика застосування невербальних засобів комунікації у навчальній, виховній та корекційній роботі з дітьми з ООП.
 5. Шляхи формування толерантного та безконфліктного середовища для дітей з ООП за допомогою невербальних засобів комунікації.
АвторЧопік Олена

Семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ»

16-17 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ» відповідно до договору про виконання науково-дослідної діяльності на замовлення Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

В програмі семінару розглядалися теми:

 1. Психологічна характеристика інтелектуальних порушень.
 2. Урахування психологічних особливостей дітей з інтелектуальними порушеннями у корекційній роботі.
 3. Сутність та зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.
 4. Особливості уроку з дітьми, які мають інтелектуальні порушення.

Учасникам семінару були надані методичні рекомендації з навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, урахування індивідуальних особливостей на уроках, корекційно-розвиткових заняттях в освітньому процесі КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня».

Науково-практичний семінар було проведено в рамках комерціалізації наукової діяльності.

Спікери семінару: Миронова Світлана Петрівна – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; Докучина Тетяна Олександрівна – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

АвторЧопік Олена

Семінар «Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра»

  15 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра» для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

  Керівник семінару: Марціновська І.П., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

  Були розглянуті такі питання:

 1. Визначення поняття «розлади спектра аутизму» (РСА). Загальна характеристика типів дітей з аутистичними порушеннями.
 2. Методи допомоги дітям з розладами аутистичного спектра з доведеною ефективністю.
 3. Шість кроків по визначенню ефективного підходу до корекції небажаної поведінки у дітей з РСА.
 4. Підкріплюючі стимули (позитивні/негативні підкріплення) у корекції поведінки дітей з РСА.
 5. Особливості переживання стресових ситуацій дітьми з РСА. Шляхи психолого-педагогічної допомоги дітям у подоланні стресових ситуацій.
 6. Особливості взаємодії педагога з батьками дитини з РСА. Формування батьківської компетентності.

АвторЧопік Олена

Семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ»

  16-17 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ» відповідно до договору про виконання науково-дослідної діяльності на замовлення Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

   В програмі семінару розглядалися теми:

 1. Психологічна характеристика інтелектуальних порушень.
 2. Урахування психологічних особливостей дітей з інтелектуальними порушеннями у корекційній роботі.
 3. Сутність та зміст корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями.
 4. Особливості уроку з дітьми, які мають інтелектуальні порушення.

  Учасникам семінару були надані методичні рекомендації з навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, урахування індивідуальних особливостей на уроках, корекційно-розвиткових заняттях в освітньому процесі КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня».

  Науково-практичний семінар було проведено в рамках комерціалізації наукової діяльності.

  Спікери семінару: Миронова Світлана Петрівна – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; Докучина Тетяна Олександрівна – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.