Архів категорії Наукова робота зі студентами

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

6 квітня 2021 року, на базі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського відбулася підсумкова науково-практична відеоконференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Спеціальна освіта” (за нозологіями)”, де студентка 3 курсу групи KorO1-B18 Стеха Вікторія посіла почесне ІІ місце. Тема роботи “Особливості професійних інтересів старшокласників з інтелектуальними порушеннями” (науковий керівник – кандидат психологічних наук Буйняк М.Г.). Вітаємо Вікторію та її наукового керівника кан. психол. наук, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти М.Г.Буйняк!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Конференція захисту виробничої практики здобувачів вищої освіти 4 курс

Конференція захисту виробничої практики здобувачів вищої освіти IV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (група KorO1-B17). У виступах кожного здобувача вищої освіти звучало захоплення від майстерності педагогів та доброзичливості дітей; від можливості застосувати теоретичні знання у практичній діяльності та підтримки персоналу закладу, переконання у правильності вибору спеціальності та усвідомлення важливості професійної діяльності корекційного педагога, щира вдячність адміністрації та педагогам Кам’янець-Подільського НРЦ Хмельницької обласної ради.
Вітаємо наших студентів з успішним проходженням практики і бажаємо не зупинятися на досягнутому, а удосконалювати набутий досвід під час навчання у магістратурі!
Дякуємо адміністрації, вчителям, вихователям, корекційним педагогам, усьому персоналу Кам’янець-Подільського НРЦ Хмельницької обласної ради за створення сприятливих умов, надання підтримки і допомоги студентам під час проходження практики, а також за професіоналізм, відкритість і щирість!
АвторМихальська Світлана Анатоліївна

26.02.2021 на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся звіт аспірантів першого, другого та четвертого років. Про стан роботи над дисертаціями та опубліковані праці доповідали Мішеніна А.В., Валько Т.І., Косовська А.О., Утьосов Я.А..

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації Браницької М.М.

В грудні 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбулося розширене засідання кафедри (головуючий: професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Бахмат Н.В.) під час якого відбулось обговорення результатів дисертаційного дослідження Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор Галаманжук Л. Л. На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувача, запитань присутніх і відповідей здобувача, обговорення учасниками засідання основних положень дисертації та виступів наукового керівника й рецензентів рекомендували дисертаційну роботу Браницької Марини Михайлівни на тему: «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій раді у Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Захист магістерських робіт

23-24 грудня 2020 року на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулися засідання екзаменаційної комісії у магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта за ОП Олігофренопедагогіка. Логопедія та ОП Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка).

Вітаємо випускників із успішним захистом дипломних робіт!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Попередній захист

15 жовтня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся попередній захист кандидатської дисертації Дутковської Роксолани Вікторівни на тему: ««Корекційно-педагогічний супровід індивідуального навчання молодших школярів з порушеннями пізнавальної діяльності» за спеціальністю 13. 00. 03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.

Рецензентами роботи виступили канд. пед. наук, доцент Вержиховська О.М., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. пед. наук, доцент Левицький В.Е. Після доповіді здобувача, відбулась жвава та плідна дискусія щодо наукових результатів здобувача. Загалом робота отримала схвальну оцінку рецензентів та позитивні відгуки колег та отримала рекомендацію бути поданою до офіційного захисту.

Бажаємо Роксолані Вікторівні успішного захисту та подальших наукових звершень!

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Звіт аспірантів

2 жовтня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся звіт аспірантів третього та четвертого року навчання. Про стан роботи над дисертаціями та опубліковані праці доповідали Браницька Марина Михайлівна (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Миронова Світлана Петрівна. Тема дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом») та Утьосов Ян Андрійович (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Вержиховська Олена Миколаївна. Тема дисертації «Взаємозв’язок уроку і позакласної роботи як чинник формування соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями»).

 

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Звіт аспірантів

27 серпня 2020 року на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти відбувся звіт аспірантів першого року. Про стан роботи над дисертаціями та опубліковані праці доповідали Валько Тетяна Ігорівна (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Миронова Світлана Петрівна. Тема дисертації «Формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями») та  Косовська Аліна Олексіївна (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Вержиховська Олена Миколаївна. Тема дисертації «Формування готовності корекційних педагогів до партнерства з представниками різних професійних груп в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами)». За результатами звітів кафедрою було прийнято рішення – затвердити роботу аспірантів та перевести їх на наступний рік навчання.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Студентські публікації

Вийшов друком черговий 10 випуск наукового видання «Вісник Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія». Видання містить статті, написані студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», які навчаються за програмою 016 Спеціальна освіта.

АвторМихальська Світлана Анатоліївна

Студентська наукова конференція

24 квітня 2019 року на базі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології відбулася щорічна наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018 році.

Читати далі