Захист дипломних робіт

АвторЧопік Олена

Захист дипломних робіт

8-11 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації 016.02 Олігофренопедагогіка заочної форми навчання. Успішно захистили магістерські роботи 32 особи.

Тематика наукових досліджень магістрантів відповідає вимогам сьогодення, охоплює широкий спектр проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології. Усі дипломні роботи мають важливе теоретичне та практичне значення, елементи наукової новизни,  що підтверджує глибину знань і практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі навчання, та свідчить про їхні значні можливості щодо подальшого працевлаштування за фахом. Відповідаючи на додаткові запитання, магістранти показали достатній рівень володіння матеріалами досліджень, оскільки їхні відповіді були ґрунтовними та точними.

Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти щиро вітають випускників магістратури із успішним захистом дипломних робіт і бажають максимально реалізувати свій потенціал на педагогічній ниві у процвітаючій вільній Україні!

Про автора

Чопік Олена editor