Семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід»

АвторЧопік Олена

Семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід»

18 серпня 2022 року кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти було проведено науково-практичний семінар «Невербальна комунікація у професійній діяльності корекційного педагога: теорія, практика, досвід»

для педагогічних працівників КЗ Львівської обласної ради «НРЦ «Левеня» в рамках співпраці з Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників спеціальної та інклюзивної освіти».

Керівник семінару: Дмітрієва О.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Були розглянуті такі питання:

  1. Невербальна комунікація учасників освітнього процесу як умова успішної взаємодії корекційного педагога і учня з ООП.
  2. Класифікація засобів невербальної комунікації.
  3. Специфіка використання невербальних засобів комунікації у роботі з різними категоріями дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
  4. Практика застосування невербальних засобів комунікації у навчальній, виховній та корекційній роботі з дітьми з ООП.
  5. Шляхи формування толерантного та безконфліктного середовища для дітей з ООП за допомогою невербальних засобів комунікації.

Про автора

Чопік Олена editor