Конференції та семінари

Семінари проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2020 році

В січні 2020 року кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти був проведений науково-практичний семінар в Кам’янець-Подільскому НРЦ. Тема: «Реалізація педагогіки партнерства в умовах НРЦ». Разом з доктором педагогічних наук, проф. Мироновою С. П. обговорювали особливості партнерської співпраці у психолого-педагогічному супроводі дітей з ООП. Програма семінару передбачала також тренінг з колективної взаємодії, який провели канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О., канд. психол. наук Буйняк М.Г.

18-19 січня 2020 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із Солобковецьким НРЦ Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Невербальні засоби комунікації у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами». Програма семінару передбачала виступи з питань: «Особливості реалізації завдань «Нової української школи» з формування комунікативних компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами» (доповідала док. пед. наук, професор Миронова С.П.), «Сутність і засоби невербальної комунікації» (доповідала канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.) та тренінг з невербальних засобів комунікації в роботі корекційного педагога (проводили канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, доцент Михальська С.А., канд. психол. наук, асистент Михальська Ю.А.). Також канд. пед. наук, доцентом О.І. Дмітрієвою було проведене практичне заняття «Невербальні засоби комунікації у навчанні, вихованні і корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами». На завершення був організований круглий стіл «Індивідуальний підхід у використанні невербальних засобів комунікації» (док. пед. наук, професор Миронова С.П., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.).

 

Семінари проведені викладачами кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти у 2019 році

7 грудня  2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із навчально-реабілітаційним центром Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Невербальні засоби комунікації у навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами». Керівниками науково-практичного семінару були завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. та директоркою навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради Ганушкевич І.Б. Особливо цікаво пройшло практичне заняття «Невербальні засоби комунікації у навчанні, вихованні і корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» проведене доцентом кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Дмітрієвою О.І., а вправи на розвиток навичок невербальної комунікації викликали позитив і гарний настрій.

30 листопада 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  спільно із навчально-реабілітаційним центром Хмельницької обласної ради був проведений науково-практичний семінар «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога». Керівниками науково-практичного семінару були завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П. та директоркою навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради Ганушкевич І.Б.

12 листопада 2019 року завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна провела семінар “Організація взаємодії членів команди супроводу дітей з ООП в закладі дошкільної освіти” в ЗДО № 20

26 січня 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  на базі навчально-реабілітаційного центру № 1 м. Чернівці був проведений науково-практичний семінар «Взаємодія фахівців як умова ефективності психолого-педагогічного супроводу учнів у навчально-реабілітаційному закладі» (керівники док. пед. наук, професор Миронова С.П., канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., директор навчально-реабілітаційного центру №1 м. Чернівці Савчук О.О.). Програма семінару передбачала лекцію «Командна взаємодія фахівців як умова ефективної освіти дітей з порушеннями слуху» (доповідала канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.), практичне заняття «Шляхи формування партнерської взаємодії фахівців у навчально-реабілітаційному закладі» (проводила канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І.) та тренінгові заняття «Командна взаємодія фахівців навчально-реабілітаційного закладу» (проводили канд. пед. наук, доцент Дмітрієва О.І., канд. психол. наук, доцент Михальська С.А., асистент Буйняк М.Г.).

16 січня 2019 р. кафедрою корекційної педагогіки та інклюзивної освіти  був проведений науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта в Україні: методологія, теорія, практика». Програма семінару передбачала виступи з питань: «Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні» (доповідала док. пед. наук, професор Миронова С.П.), «Готовність педагогів до запровадження інклюзивного навчання» (доповідала асистент Буйняк М.Г.), «Роль соціального педагога і психолога в реалізації завдань інклюзивної освіти» (доповідала канд. пед. наук, доцент Докучина Т.О.).

 

Тематика науково-практичних семінарів і тренінгів, розроблених кафедрою для педагогів і психологів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами

 Семінари

Реалізація корекційно-розвиткових цілей у процесі інклюзивного навчання.

Організація та зміст роботи психологічної служби інклюзивних закладів.

Особливості інклюзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.

Особливості інклюзивного навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Індивідуальний підхід у навчанні дітей із розладами спектру аутизму.

Особливості інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху.

Невербальні засоби комунікації.

Профілактика шкільного булінгу в закладах з інклюзивним навчанням.

Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з РСА.

Психологічна діагностика і корекція РСА у дітей.

Профілактика і корекція комплексу меншовартості учнів з особливими освітніми потребами.

Педагогічна емпатія як складова професійної діяльності.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах.

Тренінги

Тренінг колективної взаємодії фахівців.

Руйнування суспільних стереотипів щодо осіб з особливими освітніми потребами.

Тренінг комунікативних навичок педагогів.

Профілактика і корекція професійного вигорання вчителів-дефектологів.

Профілактика і корекція професійного вигорання вчителів.

Використання навичок медіаторства (посередництва) у вирішенні конфліктних ситуацій у педагогічному колективі.

Майстер-клас

Арт-терапія в роботі спеціального психолога.

Тренінг для учнів з типовим розвитком

Я в системі суспільних стереотипів.